Park2.JPG DSC_0523.JPG

Vores bestyrelse

Skanderborg Gymnasium ledes af en bestyrelse på otte medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes af seks udefrakommende medlemmer: ét medlem med erfaring fra erhvervslivet, ét medlem der udpeges af skolelederkredsen i Skanderborg Kommune, ét medlem der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen og ét medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor. De sidste to udefrakommende medlemmer udpeges ved selvsupplering af bestyrelsen ud fra ønskede og relevante kompetencer.