Oplæg af Professor Svend Brinkmann

Vi havde den store glæde af at byde Svend Brinkmann, professor i almenpsykologi og kvalitative metoder, velkommen på vores gymnasium den 23. april. Under hans besøg holdt han et tankevækkende oplæg om, hvad det betyder at være ung i gymnasiet i dag. Emnerne spændte bredt og inkluderede vigtigheden af prioriteringer, udvikling af almen dannelse samt evnen til at træffe bevidste valg om ikke at lade sig forstyrre af den digitale verden. Han opfordrede til at turde fordybe sig i det faglige, samtidig med at man navigerer i en tid præget af konstante distraktioner.

Dannelse er ifølge Svend Brinkmann "højnelse til humanitet".

Som ung studerende på et gymnasium lærer du netop om de fællesfaglige ting, der gør os alle ens. I en tid med stigende fokus på det individuelle er det vigtigt, at vi også fastholder et fokus på det, der forener os - det alment dannende.
Vi glæder os meget til at byde Svend Brinkmann velkommen og til at udvide vores horisont sammen med ham.

Læs også Svend Brinkmanns artikel om, hvordan individualismen er løbet løbsk.