natgeo1.jpg Natgeo3.jpg

Naturgeografi

Hvad er naturgeografi?
Et fag om jorden, dens natur og mennesker.

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, hvor samfundsfaglige aspekter er flettet ind for at give dig en forståelse af hele din omverden.

Det kan både være det, der sker her i Danmark, og det, der sker rundt omkring i verden.

Et fag om jorden, dens natur og mennesker.

Udgangspunktet i faget er at arbejde med processer og forhold i naturen og deres indvirkning på de menneskelige levevilkår rundt omkring på jorden, samt den menneskelige påvirkning af naturen.

Vi arbejder med følgende emner;

  • jordens og landskabernes dannelse, hvor man kommer ind på jordens historie og udvikling, og hvordan landskaberne igennem tiden er blevet formet af naturen og mennesket. Herunder også jordskælv, vulkaner og tsunamier.
  • klimaet og dets betydning for levevilkårene forskellige steder på jorden, og hvordan det har ændret sig igennem tiderne og vil udvikle sig i fremtiden med eller uden menneskelig påvirkning.
  • vandet som ressource, og hvorledes det udnyttes her og rundt i verden.
  • energiressourcer, deres dannelse, og i hvilken grad man bruger energi i verden.
  • arbejde med kort, IT, satellitbilder etc.

Hvilket niveau udbydes faget på?
Faget i findes både på C-niveau og B-niveau. 
Desuden møder alle faget i 1.g i naturvidenskabeligt Grundforløb.