Capture One Session36351.jpg (1) _DSC6748.jpg

Mål og strategiske indsatsområder

Vi har det overordnede strategiske mål at udvikle skolen og undervisningen, så vi understøtter elevernes faglige og personlige udvikling og forbereder dem bedst muligt til videre uddannelse og til livet som sådant. Vi ved, at der hele tiden opstår nye behov og ikke mindst ændres de politiske mål med uddannelsen, alt efter den aktuelle politiske dagsorden. Vi ved også, at opfyldelse af politiske mål ikke udvikles og implementeres uden en grundighed i udviklingsarbejdet og ikke mindst i solide evalueringer. Vi arbejder derfor med udvalgte strategiske indsatsområder, fordi vi forventer, at der indenfor disse områder er gode potentialer for det overordnede mål at nå længere med eleverne, og som skole. 

Vores strategi og indsatsområder fastlægges tre til til fire år frem i tiden, hvor vi arbejder med udvalgte indsatsområder.

I perioden 2022-2026 har vi i samarbejde med vores bestyrelse valgt tre særlige indsatsområder, som er uddybet i skrivelsen Mål og Strategiske indsatsområder 2022-2026:

  1. Digitalisering

    Alle fag, alle lærere og alle elever har erfaring fra undervisningen med digitaliseringens betydning og praksis.

  2. Trivsel i klasserummet med hensyn til den enkeltes behov

    Skolens elever trives generelt bedre end i 2021-22.

  3. Sprog og naturvidenskab

    Flere elever søger mod sproglige og naturvidenskabelige studieretninger end i 2021.

Vi evaluerer løbende vores strategi og justerer årligt vores handleplan på baggrund af evalueringen. 

Udviklingen af strategien har udspring af skolens praksis, undervisning og arbejdet med eleverne. Arbejdet forankres i skolens faglige udvalg med Skoleudvalget som centrum. Vi tror på, at fokus på kerneopgaven sikrer mening i arbejdet for alle medarbejdere. Vi vil have en kultur, der sikrer et godt, udfordrende og inspirerende arbejdsmiljø for alle med fokus på elevernes udbytte af skolen. I arbejdet med strategien inddrages skolens udvalg, pædagogisk råd, koordinatorer og lærere bredt i arbejdet, både for så vidt angår udvikling, gennemførelse og evaluering.