Religion

Hvad er religion?
I en tid med tiltagende religiøst funderede spændinger i det globale samfund kan faget ruste den enkelte elev til at begå sig i mødet med de andre religioner og livet i et multikulturelt samfund. Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner

  • inden for de enkelte religioner
  • mellem religionerne indbyrdes
  • i forholdet mellem religion og samfund

Man arbejder både med de store verdensreligioner som jødedom, kristendom, islam, buddhisme og hinduisme samt med tværgående religionsfaglige emner om f.eks. aktiv dødshjælp, og der indgår udadrettede aktiviteter som ekskursion og feltarbejde i undervisningen, hvor vi tager ud i “virkeligheden” og møder religiøs praksis.

Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner

Religion er et ikke-forkyndende fag, hvilket betyder, at alle religioner betragtes og behandles videnskabeligt, og vi skelner skarpt imellem at betragte en religion udefra som observatør og indefra som religiøst menneske.

Hvilket niveau udbydes faget på?
Religion er et fag, der både udbydes som obligatorisk fag på C-niveau, og som valgfag på B-niveau. 

Faget indgår desuden i både flerfagligt samarbejde og i AT-forløb, ligesom der kan skrives SRP i kombination med faget.