KAOSudvalget (3).JPG Optagelse 2.jpg

Optagelse på vores gymnasium

Søger du ind direkte fra 9. klasse eller 10. klasse, er der frist den 1. marts.

Fra skoleåret 2019 er der nye adgangskrav til en gymnasial uddannelse.
Du kan se mere om adgangskravene nedenfor.

 

Adgangskrav fra 9. klasse

Adgangskrav fra 10. klasse

 

Vær opmærksom på at vi sender breve vedr. optagelse via e-boks.

Det er et vigtigt valg du skal træffe. Du skal naturligvis overveje, om der er en videregående uddannelse, du allerede nu kan pege på som din drømmeuddannelse.

 

Du kan på følgende links finde informationer som kan være nyttige for dig.

Studieretninger

Elevudvalg

Vores aktiviteter

Skolestart  

Læse mere om optagelse nedenfor.

 • Ansøgning

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Husk at du skal vedhæfte din studievalgsporfolio når du ansøger. 

  Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

  Du får skriftligt svar om optagelsen sidst i april måned. Uddannelsen begynder i august.

  Vær opmærksom på at du modtager brev fra os i din e-boks.

 • Optagelseskrav

  For at blive optaget på Skanderborg Gymnasium skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller en UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan. 

  Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
  • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.

  Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.

  Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

 • Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke kommer direkte fra den danske folkeskole og gerne vil starte på Skanderborg Gymnasium, vil skolen foretage en vurdering af dine kompetencer. I den forbindelse skal du indsende eksamensbeviser, hvorefter du vil blive kaldt til en samtale med skolens studievejledere samt evt. ledelsesrepræsentant og faglærere. Angående helt fagspecifikke kompetencer kan det kræves, at du gennemfører en prøve.

   

  Her kan du læse bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering. 

 • Læs om stx

 • Jura vedrørende optagelse