KAOSudvalget (3).JPG Kemi OL1.jpg

Optagelse på vores gymnasium

Dagligdagen på vores gymnasium er præget af høj faglighed, engagement, kreativitet og grundlæggende nysgerrighed fra såvel lærerkollegiet som skolens elever. Det er med til at skabe en hverdag med godt humør og give sammenhold på tværs af klaser og årgange. 

Det er et vigtigt valg du skal træffe. Du skal naturligvis overveje, om der er en videregående uddannelse, du allerede nu kan pege på som din drømmeuddannelse.

Vi er en skole med masser af fysisk plads og højt til loftet. Det giver plads til varierende undervisningsformer og til at forfølge de ideer, vi sammen udvikler undervejs. Uanset om du er interesseret i fysik eller musik, idræt eller dansk - eller bare er glad for at gå i skole - så vil du blive udfordret på Skanderborg Gymnasium. 

 

 • Ansøgning

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

  Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

  Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dkDet vil være hensigtsmæssigt at gøre det inden den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

  Du får skriftligt svar om optagelsen sidst i april måned. Uddannelsen begynder i august.

  Vær opmærksom på at du modtager brev fra os i din e-boks.

 • Optagelseskrav

  For at blive optaget på Skanderborg Gymnasium skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller en UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan. 

  Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
  • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.

  Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.

  Vælger du at aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

 • Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke kommer direkte fra den danske folkeskole og gerne vil starte på Skanderborg Gymnasium, vil skolen foretage en vurdering af dine kompetencer. I den forbindelse skal du indsende eksamensbeviser, hvorefter du vil blive kaldt til en samtale med skolens studievejledere samt evt. ledelsesrepræsentant og faglærere. Angående helt fagspecifikke kompetencer kan det kræves, at du gennemfører en prøve.

   

  Her kan du læse bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering. 

 • Læs om stx

 • Jura vedrørende optagelse