Behandling af personoplysninger

Som studerende på vores gymnasium skal du være opmærksom på, hvordan du behandler egne og andres personoplysninger. Personoplysninger kan fx være billeder og personlige beskeder. Du skal således være opmærksom på, at det kan være strafbart at dele personlige billeder af din medstuderende uden deres samtykke. Du skal også være opmærksom på, at det kan være strafbart at dele dine medstuderendes personlige beskeder uden deres samtykke. I en hverdag med let tilgængelighed til sociale medier som Facebook og Instagram kan man let komme til at dele personoplysninger, som man I første omgang tænker, er harmløse.

På Skanderborg Gymnasium bruger vi Microsoft365 i forbindelse med undervisningen og til intern kommunikation mm. Der arbejdes inden for databeskyttelsesreglerne og det tilstræbes, at de udførte databehandlinger ikke går ud over det, der er nødvendigt for at kunne drive skole. Der er endvidere udarbejdet en konsekvensanalyse (DPIA) med de fornødne vurderinger af risikoen for de registreredes rettigheder.

Link til Microsofts Online Services Terms og Microsofts Tillæg til databeskyttelse for Produkter og Tjenester:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Archived-Online-Services-Terms-OST-documents

&

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Du kan kontakte gymnasiets eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO), Jakúp Michaelsen, via dpo@sg.dk eller telefon 50 59 39 36. Du kan kontakte skolens interne databeskyttelsesrådgiver, Christian Ravnshøj, på dpo@skanderborg-gym.dk

Vi behandler en række personoplysninger om dig, som en del af dit studie på gymnasiet. Skanderborg Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger. Du kan læse om de personoplysninger vi behandler nedenfor. Hvis du som elev eller dine forældre/værge(r) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, kan du kontakte skolen via post@skanderborg-gym.dk eller telefon 86 52 23 33, ligesom gymnasiets eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO), Jakúp Michaelsen, kan kontaktes via dpo@sg.dk eller telefon 50 59 39 36. Skolens interne databeskyttelsesrådgiver, Christian Ravnshøj, kan kontaktes på dpo@skanderborg-gym.dk

 

Optagelsesbrev

Hvilke personoplysninger behandles?

På hvilket grundlag behandles personoplysninger?

Hvilke rettigheder har du som registreret hos Skanderborg Gymnasium?

Hvad er Skanderborg Gymnasiums persondatapolitik?

Hvordan laver vi en riskovurdering?

Hvad gør vi ved brud på persondatasikkerheden?

Videoovervågning