Engelsk.jpg IMG_20191107_092125.jpg

Engelsk

Hvad er engelsk?
Er du nysgerrig efter at vide mere om den verden, der omgiver dig? Vil du have de bedste muligheder for at komme i kontakt med andre mennesker, når du rejser ud? Elsker du sprog? Så er engelsk lige faget for dig!

Engelsk tales af omkring 765 millioner mennesker i verden, og et godt kendskab til sproget er dermed en vigtig forudsætning for at kunne begå sig i en globaliseret verden.

Engelsk tales af omkring 765 millioner mennesker i verden, og er en vigtig forudsætning for at kunne begå sig i en globaliseret verden.

I engelsk arbejder vi med at udvikle sproget, så du kan bruge det på et avanceret niveau. Faget giver gode muligheder for faglig fordybelse i engelsktalende landes historiske og samfundsmæssige forhold samt kendskab til spændende litterære værker. Engelsk er dermed et stort, almendannende fag. Engelsk er desuden et fag, som indgår i fagligt samarbejde på kryds og tværs mellem de øvrige fag på gymnasiet. 

Hvilket niveau udbydes faget på?
Engelsk er et obligatorisk fag i gymnasiet. Hvis det indgår som et studieretningsfag, har du det på A-niveau i alle tre år. Hvis det ikke indgår som et studieretningsfag, har du det på B-niveau i 1. og 2.g. 

Du kan derefter vælge at få det som valgfag på A-niveau i 3.g