Capture One Session36364.jpg Morgensamling.JPG

Vores elevudvalg

Vores gymnasium er meget mere end undervisning. Henover skoleåret afholdes en række hyggelige og populære begivenheder såsom fredagscaféer- og hyggeaftener. Hyggeaftenerne er med forskellige temaer, og på disse aftener flyder snakken under afslappede forhold, mens der spilles brætspil og lyttes til god musik. Eleverne står for en lang række af disse aktiviteter.

Der er fredagscaféer og elevfester - alt sammen fordi der på vores gymnasium er et meget stærkt elevsammenhold både i og på tværs af klasser og årgange.

Elevrådet organiserer eleverne i mange sammenhænge, og i skolens mange udvalg sidder elevrepræsentanter, der deltager i væsentlige beslutninger. Eleverne har på den måde direkte indflydelse på mange områder.

Vi er et moderne gymnasium, der forener tidens ånd med talrige traditioner, og som elev her på skolen, vil du være med til at videreføre disse traditioner.

 • Elevrådet

  Elevrådet er stedet, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din tid i gymnasiet. Ved at blive valgt ind i elevrådet får du ud over nogle gode venner, mulighed for tage del i små som store beslutninger om gymnasiets dagligdag og fremtid.

  Elevrådet er talerøret mellem eleverne og ledelsen, og gennem rådet formidles elevernes forslag til ændringer og forbedringer på gymnasiet. På vores gymnasium er der ikke er særlig langt fra tanke til handling, så dine forslag vil blive hørt.

  Der er elevrådsmøder ca. en gang om måneden, og møderne er åbne for alle. Kort efter skoleårets start vil elevrådsrepræsentanter på en morgensamling fortælle meget mere om elevrådets opgaver.
  Elevrådet på vores gymnasium er mere end møder, papirarbejde og vedtægter. Det sociale aspekt vægtes højt, og derfor afholdes en årlig hyttetur og julefrokost.

  Så overvej om du ikke skal være den kommende elevrådsrepræsentant og engagere dig i en masse spændene projekter på gymnasiet.

 • Foreningen Apus apus

  Apus Apus er en elev- og festforening, som består af hyggeudvalget, fredagscaféudvalget og elevfestudvalget. Disse tre udvalg driver deres egen økonomi og har til formål at afholde elevfester, fredagscafeer, hyggeaftener og lignende aktiviteter for vores elever.

  De tre udvalg har løbende en dialog om økonomien med ledelsen, og er i samarbejde med økonomisekretæren ansvarlige for en bæredygtig økonomi i Apus Apus festforeningen.

  Fest-, fredagscafé og hyggeudvalget får som en del af deres frivillige indsats gratis indgang til elevfesterne på vores gymnasium. Festudvalget får yderligere fem drikkevarebilletter i løbet af aftenen.

  Festudvalget består af 12 elever (fire fra hhv. 1g, 2g og 3g) på tværs af årgangene, der ønsker at yde lidt ekstra for fællesskabet og det sociale miljø på gymnasiet. Udvalget yder en indsats for at styrke det unikke fællesskab på tværs af klasser og årgange. I løbet af et skoleår afholdes der fire fester, hvor udvalget står for kreative temaer med op pyntning og finde live musik/DJ. En elevfest forløber fra 19:00-00:00. Der er to lærervagter til stede under hele aftenen samt et vagtfirma, som sørger for ro og orden hele aftenen. Det er forbudt at medbringe alkohol udefra. Der serveres ikke stærk alkohol til elevfester, men udelukkende forblandet alkohol som fadøl og cider.

  Fredagscaféudvalget består af otte 3.g elever på tværs årgangen. Udvalget sørger for tema og
  oppyntning samt afvikling af fredagscaféen som åbner efter 5. lektion og lukker kl. 17:30. Fredagscafeerne er et hyggeligt åndehul i hverdagen, hvor man kan nyde noget at drikke med ens kammerater. Der afholdes fem fredagscafeer hen over skoleåret, hvor udvalget står i baren. Der er en leder til stede under hele aktiviteten.  Fredagscaféer er kun for skolens elever, og det er forbudt at medbringe alkohol udefra. Der serveres ikke stærk alkohol til fredagscaféer, men udelukkende forblandet alkohol som fadøl og cider.

  Hyggeudvalget består af 12 elever; fire fra hhv. 1g, 2g og 3g. Udvalget sørger for at arrangere og afvikle hyggeaftener, som har temaer såsom quizaften, casinoaften, julehyggeaften osv. De sørger for hyggen med popcorn og kolde/varme drikke. Hyggeaftenen starter kl. 19:00 og lukker kl. 22:00.
  Der er 4-5 hyggeaftener i løbet af skoleåret. Der er to lærervagter til stede under hele aftenen. Aftenen er uden alkohol.

 • Kaosudvalget

  Kaos udvalget består af 12 elever; fire fra hhv. 1.g, 2.g og 3.g. Formålet for Kaosudvalget er at;

  • planlægge og afholde innovative og anderledes arrangementer i løbet af året med henblik på at skabe en større fællesskabsfølelse for alle vores elever.
  • vise elever og omverden, at det er muligt at føre en idé ud i livet, selvom det til tider kan virke vanskeligt og udfordrende.
  • engagere sig i Stairway ved, at arrangere festen på Walthers, hvor entré går til Stairway.
   - og være med til at lave VIP-oplevelse for klassen, der vinder bedste idé som indtjening til Stairway.
 • Elevbladet SpaSs

  SpaSs er elevernes eget blad, som udkommer ca. to gange i løbet af et skoleår. Kan man lide at skrive og har lyst til at bruge en aften sammen med elever på tværs af klasser og årgange, så er SpaSs-redaktionen stedet. Ofte går man sammen parvis eller i små grupper og lader sig inspirere af hinandens ideer.

 • Ambitus

  Ambitus er skolens musikudvalg. Udvalgets formål er at fremme musikkulturen og interessen for musik på vores gymnasium samt at skabe et rum, hvor skolens elever kan mødes og danne relationer på tværs af årgange og klasser. Ambitus er ansvarlig for at afholde 2-4 arrangementer hen over skoleåret såsom;
  - en musikcafé, hvor skolens musikinteresserede elever selv kan spille og optræde.

  - en koncert med en kunstner udefra.

  - en faglig workshop med en musikkunstner, hvor man kan indgå i dialog med kunstneren. 

 • Miljøudvalget

  Miljøudvalgets målsætning er ”at arbejde for, at den enkelte elev kan tage oplyste valg om bæredygtighed i en positiv ånd.” Det gør vi ved at lave mindre indsatser og større arrangementer som transportugen og miljøugen. Miljøugen er en hel uge med fokus på klimaforandringer og bæredygtighed både i undervisningen og udenfor undervisningen – f.eks. har vi grøn mad i kantinen, fokus på bæredygtig transport, små konkurrencer og oplysningskampagner. Miljøudvalget driver også en genbrugsbutik på skolen, som er åben året rundt - her findes blandt andet tøj og sko, som andre elever sælger eller har doneret. Vi mødes hver onsdag i middagspausen i vores eget lokale, som vi selv har dekoreret og indrettet. I miljøudvalget har vi det sjovt, og alle kan være med.
 • Morgensamlingsudvalget

  Som elev på en skole med mere end 700 elever og mange aktiviteter kan det være en udfordring at bevare overblikket. Derfor mødes hele skolen til morgensamling hver 14. dag, hvor informationer og aktuelle begivenheder annonceres. Som en fast del af morgensamlingerne er der et underholdningsindslag fra en klasse, som skiftevis står for underholdningen. Hver måned skifter dagen for morgensamlingen - i Lectio kan du følge med i, hvornår næste morgensamling finder sted.

 • Samarbejdsudvalget

  Samarbejdsudvalget består af skolens ledelse, en repræsentant fra administrationen, lærernes tillidsrepræsentant og suppleant, lærernes og kontorpersonalets sikkerhedsrepræsentanter samt to elevrepræsentanter.

  Som elevrådsrepræsentant har du stor indflydelse, idet dette udvalg arbejder med alt, hvad der har at gøre med studiemiljøet og sikkerheden for både elever og personale på hele skolen.