Capture One Session36364.jpg IMG_5879.JPG

Vores elevudvalg

Vores gymnasium er meget mere end undervisning. Henover skoleåret afholdes en række hyggelige og populære begivenheder såsom fredagscaféer- og hyggeaftener. Hyggeaftenerne er med forskellige temaer, og på disse aftener flyder snakken under afslappede forhold, mens der spilles brætspil og lyttes til god musik. Eleverne står for en lang række af disse aktiviteter.

Der er fredagscaféer og elevfester - alt sammen fordi der på vores gymnasium er et meget stærkt elevsammenhold både i og på tværs af klasser og årgange.

Elevrådet organiserer eleverne i mange sammenhænge, og i skolens mange udvalg sidder elevrepræsentanter, der deltager i væsentlige beslutninger. Eleverne har på den måde direkte indflydelse på mange områder.

Vi er et moderne gymnasium, der forener tidens ånd med talrige traditioner, og som elev her på skolen, vil du være med til at videreføre disse traditioner.

 • Elevrådet

  Elevrådet er stedet, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din tid i gymnasiet. Ved at blive valgt ind i elevrådet får du ud over nogle gode venner, mulighed for tage del i små som store beslutninger om gymnasiets dagligdag og fremtid.

  Elevrådet er talerøret mellem eleverne og ledelsen, og gennem rådet formidles elevernes forslag til ændringer og forbedringer på gymnasiet. På vores gymnasium er der ikke er særlig langt fra tanke til handling, så dine forslag vil blive hørt.

  Der er elevrådsmøder ca. en gang om måneden, og møderne er åbne for alle. Kort efter skoleårets start vil elevrådsrepræsentanter på en morgensamling fortælle meget mere om elevrådets opgaver.
  Elevrådet på vores gymnasium er mere end møder, papirarbejde og vedtægter. Det sociale aspekt vægtes højt, og derfor afholdes en årlig hyttetur og julefrokost.

  Så overvej om du ikke skal være den kommende elevrådsrepræsentant og engagere dig i en masse spændene projekter på gymnasiet.

 • Elevbladet SpaSs

  SpaSs er elevernes eget blad, som udkommer ca. to gange i løbet af et skoleår. Kan man lide at skrive og har lyst til at bruge en aften sammen med elever på tværs af klasser og årgange, så er SpaSs-redaktionen stedet. Ofte går man sammen parvis eller i små grupper og lader sig inspirere af hinandens ideer.

 • Festudvalget

  Festudvalget består af 12 elever på tværs af årgangene, der ønsker at yde lidt ekstra for fællesskabet og det sociale miljø på gymnasiet. Udvalgets medlemmer sætter en ære i at ofre lidt af sig selv for at støtte det unikke fællesskab på tværs af klasser og årgange, som gør sig gældende på vores gymnasium. Der er ikke er noget krav til, at alle klasser skal have en repræsentant.

  I løbet af et skoleår afholdes der fire-fem fester, hvor udvalget står for at finde på kreative temaer, finde band/musik og sørge for op pyntningen. En fest forløber fra 19:00 til 00:00.
  Det er forbudt at medbringe alkohol udefra til festen. 

  Til en elevfest er der to lærervagter tilstede samt et vagtfirma, som sørger for ro og orden under hele aftenen. 

 • Fredagscaféudvalget

  Fredagscaféudvalget består af 3.g-elever, der ønsker at yde lidt ekstra for fællesskabet og det sociale miljø på gymnasiet. Caféen åbner efter 5. lektion og lukker kl. 17.00. Der er kun adgang for skolens elever. Det er forbudt at medbringe alkohol udefra til en fredagscafé. Fredagscaféer er et hyggeligt åndehul i hverdagen, hvor man kan komme og nyde et par øl i hyggeligt samvær med kammerater.   

  I løbet af et skoleår afholdes der fem-seks fredagscaféer, hvor udvalget står i baren under caféen.  

 • Morgensamlingsudvalget

  Som elev på en skole med mere end 700 elever og mange aktiviteter kan det være en udfordring at bevare overblikket. Derfor mødes hele skolen til morgensamling hver 14. dag, hvor informationer og aktuelle begivenheder annonceres. Som en fast del af morgensamlingerne er der et underholdningsindslag fra en klasse, som skiftevis står for underholdningen. Hver måned skifter dagen for morgensamlingen - i Lectio kan du følge med i, hvornår næste morgensamling finder sted.

 • Hyggeaftensudvalget

  Hyggeaftensudvalget står for planlægningen af fire-fem hyggeaftener henover skoleåret. Aftenerne er bygget op omkring forskellige temaer, som udvalget altid sørger for er yderst gennemførte. På disse aftener spilles der bræt- og kortspil.

  Udvalget består af 12 elever på tværs af årgangene. 
  Til en hyggeaften er der to lærervagter tilstede. 

 • Kaosudvalget

  Kaos udvalget består af 12 elever; fire fra hhv. 1.g, 2.g og 3.g. I august måned i hvert skoleår vælges fire nye medlemmer fra 1.g til at indgå i udvalget. 

  Formålet med Kaos udvalget er

  • at planlægge og afholde innovative og anderledes arrangementer i løbet af året med henblik på at skabe en større fællesskabsfølelse for alle gymnasiets elever.
  • at vise elever og omverden, at det er muligt at føre en idé ud i livet, selvom det til tider kan virke vanskeligt og udfordrende.
  • at engagere sig i Stairway ved
   • at arrangere festen på Walthers, hvor entré går til Stairway.
   • at være med til at lave VIP-oplevelse for klassen, der vinder bedste idé.
 • Samarbejdsudvalget

  Samarbejdsudvalget består af skolens ledelse, en repræsentant fra administrationen, lærernes tillidsrepræsentant og suppleant, lærernes og kontorpersonalets sikkerhedsrepræsentanter samt to elevrepræsentanter.

  Som elevrådsrepræsentant har du stor indflydelse, idet dette udvalg arbejder med alt, hvad der har at gøre med studiemiljøet og sikkerheden for både elever og personale på hele skolen.