Historie

Hvad er historie?
For at forstå din nutid, er det vigtigt, at du ved noget om vores fælles fortid. Mennesket har gennemgået en lang og kompliceret udvikling, der har præget os selv og vores omgivelser i en grad, at en verden uden mennesker næsten ikke er til at forestille sig.

I historiefaget skal eleverne gøres i stand til, at få overblik over dansk historie og verdenshistorie, samtidig med at de skal øves i at tage kritisk og selvstændig stilling til enkelte begivenheder og hændelsesforløb.

For at forstå din nutid, er det vigtigt, at du ved noget om vores fælles fortid.

Når man har haft historie i gymnasiet, vil man opleve, at man læser avis, ser nyheder og går i biografen på en helt anden måde, end man gjorde før. 

Dette er fordi, at man gennem historiefaget blandt andet lærer, at alle, der formidler information, bevidst eller ubevidst har en dagsorden, som vi vil forholde os kildekritisk til.

De kompetencer, der oplæres i historiefaget, skulle dermed gerne bidrage til, at eleverne bliver bedre i stand til at sortere og vurdere den enorme informationsmængde, som de udsættes for på daglig basis.

Hvilket niveau udbydes historie på ? 

Historie er obligatorisk A-niveau for alle elever på STX. Dvs. at alle har historie alle tre år på gymnasiet