MicrosoftTeams-image (14).png IMG_6115.JPG

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab er en fællesbetegnelse for de videnskaber, der beskæftiger sig med menneskelige samfund.

De samfundsvidenskabelige beskæftiger sig med en række aspekter af menneskeskabte fællesskaber, samfund, fx sociale, økonomiske og politiske forhold. De favner bredt lige fra erhvervsøkonomi og klassisk økonomi til journalistik, jura og statskundskab.