NV2.jpg IMG_2666.JPG

NV

Hvad er NV?
NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb) er en introduktion til de tre naturvidenskabelige fag: fysik, biologi og kemi.

I det naturvidenskabelige grundforløb beskæftiger du dig med nogle centrale problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske og historiske perspektiver. I grundforløbet skal du gennemføre praktiske undersøgelser, udføre eksperimenter og gøre iagttagelser både i naturen og i laboratoriet.

I naturvidenskabeligt grundforløb inddrages eksemplariske og aktuelle problemstillinger kombineret med en oplevelsesorienteret og eksperimentel tilgang til omverdenen!

Faget afsluttes med et skriftligt produkt og en mundtlig prøve i sammenhæng med dette.