2d (2).jpg 2d 6.jpg

Vores elever om studieture og ekskursioner

Studieturen i 2.g er en væsentlig del af vores gymnasiums DNA. Vi prioriterer, at alle elever midt i deres gymnasieforløb for en stund slipper skolebøgerne og computeren og sammen med deres klasse og to lærere tager til et andet land for at udforske, undersøge, opleve og ha’ det sjovt sammen.

Vores klasserejser foregår med bus til en europæisk destination indenfor en radius af cirka 1000 kilometer, f.eks. Berlin, Luxemburg eller Amsterdam. Programmet for rejsen er sat sammen af lærerne i samarbejde med eleverne og vil altid være en solid blanding af fagligt indhold, kulturelle oplevelser og sociale aktiviteter. Fordi rejsen ligger i begyndelsen af 2.g, bliver den ofte vigtig for både klassens arbejdsfællesskab og det sociale fællesskab efterfølgende.
At komme ud i verden sammen er med andre ord godt for sammenholdet!

Efter turen er sammenholdet i klassen blevet meget bedre samt forholdet til ens lærere er blevet meget mere personligt. Det var en fantastisk tur - der kan ikke sættes en finger på noget!

Ud over studieture kan du også komme på ekskursion med fagene. Vores oplevelse og fornemmelse er, at det giver en anderledes og et mere realistisk billede af faget. 

 • Regler

  Alle studieture og ekskursioner har såvel et fagligt som et socialt sigte. Det handler om at se verden med faglige øjne, men det handler også om, at vi gør det sammen. Derfor er det en selvfølge, at vi alle sammen opfører os ordentligt og tager hensyn til hinanden, såvel som til de mennesker, vi besøger. Alle, der er på tur sammen med gymnasiet, repræsenterer altid skolen og skal gøre det på bedste vis. Alle skolens almindelige studie- og ordensregler gælder, og dertil knyttes nedenstående retningslinjer specifikt til ekskursioner og studierejser. 

  Rejsen.
  Der tages hensyn til andre rejsende. Lærerens eller rejselederens anvisninger skal altid følges. 

  Opholdet.
  Vi deltager aktivt og konstruktivt i programmet for turen. I den tid, der ikke er programlagt, tager vi ansvar for hinanden og følges ad i større eller mindre grupper. Ingen går alene om aftenen. Alle er på hotellet hver aften senest kl. 23:45.

  Særligt vedrørende alkohol.
  Alle flerdages ekskursioner og studierejser er alkoholfrie. Det er aldrig tilladt at indtage alkohol på ud- eller hjemturen. På overnatningsstederne, primært hoteller og lign., må der ikke indtages alkohol på værelserne, ligesom der skal tages hensyn til hotellets øvrige gæster.

  Sanktioner.
  Brud på reglerne vil resultere i sanktioner. Såfremt der sker brud på reglerne, vil sanktioner, efter gældende regler, bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Baggrunden for sanktioner er altid en skriftlig afrapportering fra lærerne til rektor.

 • Deltagerbetaling

  Studierejsen indgår som et fagligt element i undervisningen, men er ikke mulig uden en deltagerbetaling fra dig som elev. Grænsen for denne egenbetaling har vi sat til 3.900 kr. inklusive transport, ophold og faglige arrangementer på turen.

  Studierejsen er for alle elever. For de elever der pga. særlige forhold ikke deltager på turen, vil der være undervisning på skolen.

  Det er muligt at søge økonomisk hjælp til betaling af studieturen. Information vedr. denne hjælp kan fås på kontoret.

  Foruden studieturene vil der også være mulighed for at deltage i ekskursioner af kortere varighed i de enkelte fag.

 • Forsikringsdækning under rejsen

  Skolen ikke har nogen form for forsikring, der dækker elever. Skolen kan ikke lovligt kan tegne forsikringer. Det er derfor forældre og elevers ansvar at tegne ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, sygeforsikring, der dækker hjemtransport fra udlandet, mv.

  Hvis en bil forulykker, vil motorkøretøjets obligatoriske ansvarsforsikring dække skader på passagerer (men ikke på føreren). Det gælder uanset om en lærer eller en elev er chauffør.