IMG_3850.jpg IMG_3853.jpg

Naturvidenskab

Naturvidenskab har til opgave at forklare hvordan og hvorfor verden er indrettet som den er.
De svar som naturvidenskaben giver, er i vid udstrækning upersonlige og kulturneutrale, og dermed objektive.

Flere teoretiske discipliner inden for naturvidenskab er tæt forbundet med matematikken, hvorfor man taler om de matematisk-naturvidenskabelige fag, og i praksis regnes matematik ofte som en naturvidenskab.