Matematik-hjælp-undervisning.jpg Matematik.jpg

Matematik

Hvad er matematik?
Du tænker sikkert nu på ”noget med tal”, og selvom der er mange tal i matematik, så er matematik også meget andet end blot tal. Uanset, hvor du kigger hen i din hverdag, så spiller matematik en rolle i større eller mindre grad.

- Når du ser på din smartphone 
- Når du bruger din computer
- Når tømreren skal bygge et hus
- Når banken laver investeringer
- Når der benyttes netbank
- Når det udvikles nye vindmøller
- Når man er på internettet
- Når der skal fordeles mandater efter valg

 Ja, også ved udvikling af nye lægemidler spiller matematik i form af statistik en stor rolle.

Faktisk kan man også benytte avanceret matematik til at lave studier af det menneskelige væv, som fx hjernen. Så helt fra det basale niveau fra ting du ser på hver dag til det mest avancerede forskningsniveau spiller matematik en stor rolle i vores moderne samfund.

Så vi kan roligt konstatere, at uden matematik vil verden ikke se ud som den gør. Matematik er altså meget mere end blot tal. I gymnasiet dykker vi mere ned i matematikkens natur samtidig med, at vi ser på praktiske anvendelser af matematikken.

I matematik skal der tænkes logisk og abstrakt, og du kommer til at beskæftige dig med logisk argumentation, som beskriver og forklarer, hvorfor matematiske sammenhænge er som de er, herigennem bliver du også introduceret for ny matematisk teori. 

Så vi kan roligt konstatere, at uden matematik vil verden ikke se ud som den gør.

Den praktiske anvendelse af matematikken kommer i spil mange steder i undervisningen, dette kan være i forbindelse med et projektforløb, som fx at konstruere det bedst mulige popcornbæger til en biograf. Her skal man ud fra en matematisk teori arbejde med et praktisk problem, og hermed få et indblik i anvendelsen af matematikken i den virkelige verden.

Matematikkens anvendelse kommer også til udtryk igennem samarbejder med andre fag i gymnasiets fagrække. 

Hvilket niveau udbydes matematik på?
Matematik kan afsluttes på C-niveau efter 1.g. Hvis du vælger en studieretning, hvor matematik indgår på B- eller A-niveau, eller hvis du vælger at fortsætte med matematik som et valgfag uden for din studieretning, udbygges din matematiske viden, og teoridelen med matematikkens opbygning bliver mere omfattende.