1-pladsen.jpg Virksomhedssamarbejde 2.jpg

Virksomhedssamarbejde og innovation

Vores gymnasium har indledt samarbejde med virksomheder og institutioner for at styrke vores undervisning og gøre den mere virkelighedsnær. Undervisningen baserer sig ofte på cases og problematikker fra virksomheder og institutioner, hvor vores elever skal udvikle en løsning, der er innovativ og nyskabende. Når eleverne skal udtænke løsninger til cases og problematikker, undervises de i forskellige innovative metoder, som et værkstøj til at få nye idéer. Her anvendes ofte en eksperimenterende og udforskende tilgang, der stimulerer nysgerrighed og gå-på mod.

Ofte involverer et sådant samarbejde et besøg på virksomheden/institutionen eller et besøg af en medarbejder fra virksomheden.

Den pågældende medarbejder virker i den forbindelse som rollemodel for vores elever, der lærer, hvad man kan bruge en uddannelse til i praksis.

Det er vigtigt, at vores elever føler, de er til glæde for virksomheden/institutionen, men også at virksomheden/institutionen har mulighed for at udvikle de nye løsninger, som eleverne finder, til gavn for produktionen.

I samarbejde med fonden for entreprenørskab har vores gymnasium udviklet fire innovative forløb i naturvidenskab

  • Samarbejdspartnere