_DSC6898.jpg Unknown-6.jpeg

Egenbetaling

Egenbetaling af undervisningsmateriale
Der er i reglerne for gymnasiet (bekendtgørelse nr. 177 af 20.12.2006) fastsat en beløbsramme på 2.500,00 kr. for elevers egenbetaling af undervisningsmidler. Vi anvender dog kun i begrænset omfang denne mulighed for egenbetaling. I det efterfølgende vil du finde informationer om, hvordan vi på vores gymnasium anvender denne mulighed.

Bærbar og support
Vi har lavet flere undersøgelser på antallet af elever, der har en personlig computer, og det har vist sig, at alle har en bærbar. Vi har opbygget vores IT-strategi efter denne virkelighed, og vi tilbyder derfor en udstrakt support af elevernes egne maskiner, uanset om det er Windows, Mac eller en anden IT-platform. Vi udnytter selvfølgelig også denne virkelighed, idet vi fx ikke kræver, at elever ikke medbringer fysiske ordbøger eller lommeregnere men i stedet bruger computerprogrammer til det.

Vi stiller de almindelige programmer, som skolens lærere bruger, til rådighed og hjælper dig med at få dem installeret. Det forudsætter, at du er indstillet på at tage din bærbare computer med på skolen og bruge den i det daglige. Vi kan naturligvis ikke kræve, at der anskaffes en speciel bærbar computer. Vi har stor erfaring i hvilke typer, der fungerer godt i gymnasiet. Fx anbefaler vi, hvis det er muligt, at skærmstørrelsen er minimum 12". Såfremt du gerne vil have hjælp til, hvilken maskine, der er god for dig og dit skolearbejde, er du velkommen hos skolens IT-afdeling. 

Programmer til din PC/Mac
Ordbøger stiller skolen til rådighed som elektroniske online ordbøger sammen med en række andre fagprogrammer, herudover bl.a. matematikprogrammet Maple, som erstatter lommeregnere, men det kræver, at man anvender en computer. Som supplement til dette matematik program kan man med fordel bruge den lommeregner, man brugte i folkeskolens 9. klasse.

Print og kopiering på skolen
På trods af IT-mulighederne arbejder vi ikke helt papirløst, og derfor ved vi, at du vil få stor brug for at printe. Det drejer som om opgaver, arbejdsark og artikler, som lærerne sender ud, eller som du finder på internettet mv. På gymnasiet har du fri adgang til at printe og fotokopiere skolerelateret materiale. Det er en praktisk og god mulighed, som vi ved, vores elever er meget glade for. Derudover vil du modtage en del af det materiale, du skal arbejde med i timerne, som fotokopierede ark eller kompendier.

For at vi kan bevare disse tilbud, er vi nødt til at opkræve en betaling på 750,00 kr.