Spansk1.jpg Spansk2.jpg

Spansk

Hvad er spansk?
Med spansk i bagagen får du et sprog, der gør dig i stand til at kommunikere med en meget stor del af verden! 

Spansk er verdens 2. mest talte sprog - over 400 millioner har spansk som modersmål!  
Med sproget opnår du 
viden om en række forskellige kulturer og samfund -både i Spanien og i Mellem- og Sydamerika. 

I spanskundervisningen arbejder vi med temaer fra hele den spansktalende verden som for eksempel: At være ung i Spanien, madkultur og traditioner,
Kataloniens ønske om selvstændighed, migration, diktatur og demokrati, sportskultur, gadebørns liv, de indianske folks kultur og levekår o.l. 

Spansk er verdens 2. mest talte sprog - over 400 millioner har spansk som modersmål!

I faget arbejder vi med en bred vifte af materialer; artikler, noveller, kortere romaner, film og filmmanuskriptersamt billeder og videoer, så du på måde får en varieret indlæring af sproget, stor kulturel og samfundsmæssig viden, samt træning i at analysere og fortolke teksterne og sætte dem i perspektiv til dine egne oplevelser fra din hverdag som ung i Danmark. 

Du vil også blive fortrolig med at anvende forskellige it-programmer, når du skal træne dine sprogfærdigheder.

Hvilket niveau udbydes spansk på?
Spansk er et begyndersprog i gymnasiet, så du skal ikke kunne spansk i forvejen. De fleste elever har spansk på A-niveau. Du kan vælge spansk som studieretningsfag eller som sprog-2 valgfag i andre studieretninger. Der er som regel mulighed for at komme på studietur til Spanien i 2. eller 3.g.