Spansk1.jpg Spansk2.jpg

Spansk

Hvad er spansk?
Med spansk i bagagen får du et sprog, der gør dig i stand til at kommunikere med en meget stor del af verden! 

Spansk er verdens 2. mest talte sprog - over 400 millioner har spansk som modersmål!  
Med sproget opnår du 
viden om en række forskellige kulturer og samfund -både i Spanien og i Mellem- og Sydamerika. 

I spanskundervisningen arbejder vi med temaer fra hele den spansktalende verden som for eksempel: At være ung i Spanien, madkultur og traditioner,
Kataloniens ønske om selvstændighed, migration, diktatur og demokrati, sportskultur, gadebørns liv, de indianske folks kultur og levekår o.l. 
Derudover er spanskelever og lærere særligt optaget af at følge Skanderborg Gymnasiums sociale projekt for børn – LiB, i La Paz i Bolivia. https://www.facebook.com/Legibolivia

Spansk er verdens 2. mest talte sprog - over 400 millioner har spansk som modersmål!

I faget arbejder vi med en bred vifte af materialer; artikler, noveller, kortere romaner, film og filmmanuskriptersamt billeder og videoer, så du på måde får en varieret indlæring af sproget, stor kulturel og samfundsmæssig viden, samt træning i at analysere og fortolke teksterne og sætte dem i perspektiv til dine egne oplevelser fra din hverdag som ung i Danmark. 

Du vil også blive fortrolig med at anvende forskellige it-programmer, når du skal træne dine sprogfærdigheder.

Hvilket niveau udbydes spansk på?
Spansk er et begyndersprog i gymnasiet, så du skal ikke kunne spansk i forvejen. De fleste elever har spansk på A-niveau. Du kan vælge spansk som studieretningsfag eller som sprog-2 valgfag i andre studieretninger. Der er som regel mulighed for at komme på studietur til Spanien i 2. eller 3.g.

Se fagets mål spansk A (eksternt link)

Se fagets mål spansk B (eksternt link)