MicrosoftTeams-image (8).png MicrosoftTeams-image (17).png

Spansk

Hvad er spansk?
Hola ¿Cómo estás? 

Når du lærer spansk, får du et sprog, der gør dig i stand til at kommunikere med en meget stor del af verdenSpansk er verdens 2. mest talte sprog - over 400 millioner har spansk som modersmål i Spanien og Mellem- og Sydamerika.  

I spanskundervisningen arbejder vi med temaer fra hele den spansktalende verden som for eksempel: Ungdomsliv i Spanien og Argentina, madkultur og traditioner, sportskultur, gadebørns liv, de indianske folks kultur og livet som spansktalende indvandrer i USA.

 

Som spanskelev lærer du at begå dig på spansk, både skriftligt og mundtligt.

spansk bruger vi mange forskellige materialer, når vi træner mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Vi læser artikler, bruger filmmanuskripter og billeder og lytter til sange. Derigennem får du en varieret indlæring af sproget, samtaletræning om specifikke emner og stor kulturel og samfundsmæssig viden, som du kan perspektivere til andre landes kultur- og samfundsforhold. Du vil også blive fortrolig med at anvende forskellige IT-programmerapps og podcasts til glosetræning og grammatikforståelse, så du kan kommunikere varieret og flydende på spansk. 

Vi prioriterer, at du får mulighed for at opleve autentisk kommunikation på spansk og kulturelle særpræg. Derfor afholder vi temadage for spanskholdene med oplæg og aktiviteter fra gæstelærere. Der er som regel mulighed for at komme på studietur til Spanien i 2. eller 3.g og vores gymnasium har en udvekslingsaftale med et gymnasium i Spanien, hvor enkelte elever kan deltage i en tre ugers udveksling med genbesøg. 
For elever med spansk i studieretning i Sprog- og kulturklassen er der specielt tilrettelagte aktiviteter og rejsemuligheder.

Særligt interesserede spanskelever i 3.g har mulighed for at deltage i talentundervisning, som forbereder dem til at aflægge prøve til det internationalt anerkendte spanske sprogdiplom DELE udstedt af det spanske kulturinstitut, Instituto Cervantes. Diplomet signalerer internationalt udsyn og forberedelsen styrker spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt. Det kan lette adgangen til videregående uddannelse, erhvervsliv og den hele spansktalende verden.

Hvilket niveau udbydes spansk på? 
Spansk er et begyndersprog i gymnasiet og dermed et A-niveau-fag. Du skal ikke kunne spansk i forvejen og du kan vælge spansk som studieretningsfag i sproglig studieretning eller som 2. fremmedsprog i andre studieretninger.

Hasta luego