Global 7.jpg Global 3.jpg

Sproglige aktiviteter

På Skanderborg Gymnasium tilbyder vi engelsk, fransk, tysk, spansk og latin. At lære sprog og få kendskab til nye kulturer er en vigtig del af gymnasielivet. Sproglæring er ikke kun en faglig og intellektuel udfordring, men også en nødvendighed i en stadig mere globaliseret verden. Først og fremmest åbner sprog døren til kommunikation med mennesker fra forskellige kulturer og baggrunde. Derudover er sprog- og kulturkendskab en værdifuld ressource for erhvervslivet. Mange virksomheder efterspørger i dag medarbejdere med kompetencer inden for sprog og kulturforståelse, fordi de er dygtige til at navigere på det internationale marked. Så når vi arbejder med at lære et nyt sprog eller blive bedre til et sprog, vi allerede kan, handler det også om fremtidige karrieremuligheder.

 

 

 

 • Sprog- og kulturklassen

  Sprog- og kulturklassen er for dig der vil blive bedre til at kommunikere og få ind- blik i andre kulturer, møde unge mennesker på tværs af landegrænser, tage en uddannelse, hvor du enten selv underviser i sprog eller bruger sprog aktivt i din dagligdag – måske i en international sammenhæng.

  Du kan læse mere om sprog- og kulturklassen i vedhæftede folder.

 • Sprogcertifikater

  På Skanderborg Gymnasium har du mulighed for at tage internationale sprogeksaminer i engelsk, tysk, fransk og spansk. På den måde kan du supplere den almindelige sprogundervisning med ekstra sprogkundskaber og afslutte med et eksamensbevis, der er internationalt anerkendt.

  Vi udbyder:

  • Engelsk: Cambridge Assessment English
  • Fransk: DELF (Diplôme d’études en langue française)
  • Tysk: Goethe-sprogcertifikatet (das deutsche Sprachzertifikat)
  • Spansk: DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera)

  Undervisningen foregår udenfor normal undervisning med 1-2 af skolens sproglærere. Der er forskel på længden af forløbene, men alle fire forløb er tilrettelagt efter den internationalt anerkendte eksamen i det pågældende sprogsystem.

  Sprogcertifikaterne er som nævnt anerkendt rundt i verden og åbner derfor for et væld af muligheder udenfor Danmarks grænser. Det kan være i uddannelsesmæssig eller professionel sammenhæng, hvor f.eks. en lang række universiteter kræver, at ansøgere har bestemte sprogcertifikater for at dokumentere sprogfærdigheder.

   

 • Talentelever i sprog

  Hvert år sender Skanderborg Gymnasium 12 udvalgte elever på en lidt længere udveksling. Den varer i tre uger og går til en af vores partnerskoler i hhv. Spanien, Tyskland og Frankrig. Her bor man hos en elev fra skolen og følger skolens liv og hverdag. Senere på året får man besøg af værtseleven - og så skal man selv være vært i tre uger.

  At være afsted i tre uger giver en særlig mulighed for at bruge det lokale sprog i en autentisk sammenhæng. Man bliver simpelthen bedre til sprog, da man dagligt kommunikerer med elever, lærere og værtsfamilien, og man lytter helt automatisk til en masse sprog. Udover sprog får man også forståelse for kulturen. Man deltager i lokale skoleaktiviteter, oplever hverdagslivet i værtslandet og er måske med til kulturelle arrangementer. Det giver mulighed for at lære om traditioner, skikke og værdier på en måde, der går ud over en turistoplevelse.

  Som udvekslingselev oplever man desuden sig selv på en ny måde. Man bliver udfordret, træffer selvstændige beslutninger, og man lærer at tilpasse sig en ny og ukendt situation. Det styrker selvstændighed og selvtillid og giver en følelse af, at man vokser personligt.

  Udvekslingsopholdet er delvist finansieret af EU’s program for uddannelse, Erasmus+, og man søger om at komme med via sin sproglærer.

 • Sprogdage

  På Skanderborg Gymnasium har vi to sprogdage om året. Den første sprogdag er for alle 1g-elever og er placeret i grundforløbet. Her dykker eleverne ned i forskellige sprog og kulturer og bliver udfordret både på nye og kendte sprog. Hele formiddagen bevæger klasserne sig rundt til poster og konkurrencer og bliver f.eks. udsat for at skulle bestille kage på en fransk café, bruge kroppen til at skrive et tysk ord eller tegne på engelsk. Om eftermiddagen er der besøg af dansere udefra, så alle elever får afprøvet enten spansk salsa, amerikansk hiphop, fransk/afrikansk dans eller noget helt andet.

  Den anden sprogdag er for fremmedsprog i 2g. Her bruger eleverne en hel dag med deres andet fremmedsprog, som er enten fransk, tysk eller spansk. Det giver mulighed for at dykke ned i sproget og arbejde kreativt med sproglige og kulturelle udtryk – det kan for eksempel være at lave en film på sit fremmedsprog, en dag med madlavning eller at få besøg på skolen.