NV 3.JPG NV 2.JPG

Biologi

Hvad er biologi?
Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor vi arbejder teoretisk (ud fra lærebøger, artikler, film, tegninger m.m.) og eksperimentelt (både i laboratoriet og ude i naturen).

Biologi betyder læren om det levende.

Biologiundervisningen giver viden om liv på mange niveauer – lige fra molekyle- og celleniveau i det enkelte individ til populations- og økosystemsniveau. Man får som biologielev en solid viden om mange vigtige emner, fx om kost, træning, gensplejsning, forurening, miljøbeskyttelse, sygdomme og meget mere. Viden som man kan bruge i mange sammenhænge – også efter gymnasiet!

 

Hvilket niveau udbydes faget ?
Faget udbydes på  C, B og A-niveau.