NV 4.JPG biotek2.jpg

Bioteknologi

Hvad er bioteknologi?
Udvikling og nye idéer har bragt bioteknologi ind i vores hverdag. Bioteknologi handler om anvendelse af kemiske metoder til at undersøge biokemiske processer, der definerer os og verden omkring os.

Fx kan man vha. bioteknologi undersøge for genetisk nedarvede sygdomme, man kan udvikle ny medicin, man kan give planter og dyr nye egenskaber, der kan gøre fødevareproduktion mere effektiv og givtigt. Bioteknologi kan blive løsningen på problemer med at brødføde verdens befolkning, men også til at effektivisere vores energiproduktion, så vi kan få en bæredygtig udvikling.

Bioteknologi vil bibringe dig viden og forståelse af muligheder og begrænsninger i denne udvikling.

Hvilke niveauer udbydes det på?
Bioteknologi findes kun som et studieretningsfag på A-niveau i gymnasiet og kan derfor ikke vælges som et valgfag.

Bioteknologi er et adgangsgivende fag til videregående uddannelser, hvad enten det drejer sig om sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige studier. På disse studier er BiotekA i kombination med FysikB ofte tilstrækkeligt både til de sundhedsvidenskabelige og de naturvidenskabelige studier, men hold dig orienteret på UddannelsesGuiden.