IMG_4277.JPG IMG_4268.JPG

Dansk

Hvad er dansk?
Man inddeler typisk dansk i tre hovedområder: Det litterære, det sproglige og det mediemæssige perspektiv. 

Den litterære del beskæftiger sig både med den danske litteraturhistorie – fra de første oldnordiske runer til de nyeste sociale medier og virale tekster – og med de læseoplevelser og erfaringer god litteratur kan byde på.

I den sproglige del kan man fx analysere politikernes retorik og opnå en indsigt i de argumentationskneb, der bliver brugt i en valgkamp.

Endelig kan man i mediedelen bl.a. beskæftige sig med nyhedsformidling og lære at forholde sig kritisk til nyhedsstrømmen.

Dansk er et af gymnasiets største og bredeste fag. Det er et fællesfag på A-niveau for alle elever.

I praksis hænger de tre dele ofte sammen, så man fx arbejder med både sprog og litteratur, når man læser og analyserer digte og noveller, og med sprog og medier, når man arbejder med nyhedsformidling.

En central del af danskfaget er selvfølgelig også dets skriftlige dimension, hvor eleverne trænes i at analysere, fortolke, argumentere og diskutere klart og præcist på en velformuleret og kreativ måde – kompetencer, der i høj grad er studieforberedende.

Hvilket niveau udbydes faget på? 
Dansk er et af gymnasiets største og bredeste fag. Det er et fællesfag på A-niveau for alle elever, der har dansk i alle tre år. Faget indgår i den obligatoriske dansk/historie-opgave i 1.g samt ofte i både studieretningsprojektet(SRP) og det almindelige tværfaglige arbejde.