DSC_0855.JPG 33.jpg

Dramatik

Hvad er dramatik?
I dramatik arbejder du med skabende processer, hvor stemme og kropslige udtryk er vigtige.

Ofte vil udgangspunktet være enten små improvisationer eller en tekst, som du, sammen med resten af holdet, skal iscenesætte med flere af teatrets virkemidler, såsom lys, lyd, kostumer og sminke.

Udgangspunktet kan være enten små improvisationer eller en tekst

Du vil stifte bekendtskab med flere af teaterhistoriens genrer på såvel et praktisk som et teoretisk niveau, ligesom du vil få lejlighed til at opleve professionelle teaterforestillinger, som danner grundlag for analyse og refleksion i forbindelse med dine og holdets egne teaterproduktioner.

Du kommer til at arbejde med samarbejdsprocesser og med din evne til såvel at skabe som at analysere sceniske udtryk og se dem i en kulturhistorisk sammenhæng.

Hvilket niveau udbydes faget på?
Faget udbydes på C- og B-niveau.

Se fagets mål dramatik C (eksternt link)

Se fagets mål dramatik B (eksternt link)