Faglig billede.JPG Kemi2.jpg

Kemi

Hvad er kemi?
Se på verden omkring dig: Jord, vand, træ, glas, plast, boliger, medicin, veje, biler, dyr og dig selv.

Alt består af forskellige kemiske stoffer, som alle er opbygget af i alt ca. 100 forskellige grundstoffer. Nogle er naturlige og nogle er kunstigt fremstillede.

Kemi handler om, hvordan stofferne er opbygget, hvordan de reagerer med hinanden og, hvordan de indgår i os selv og vores omgivelser. Kemisk viden bruges blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber. I kemi lærer man således også hvordan kemisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker og natur, men også at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. Kemi spiller derfor en afgørende rolle for din hverdag og for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. 

Kemi spiller en afgørende rolle for din hverdag.

Kemi er et naturvidenskabeligt fag med et væsentligt indslag af eksperimentelt arbejde idet 20-25% af undervisningstiden bruges i laboratoriet. 

Eksempler på emner i kemiundervisningen kunne være:
Festens drikkevarer, medicinalkemi, kagebagning, kantinens udbud, biobrændsler, giftmord.

Hvilket niveau udbydes faget? 
Du kan få kemi på alle gymnasiets tre niveauer, A, B og C afhængig af, hvilken studieretning og hvilke valgfag du vælger.

Kemi er et adgangsgivende fag til videregående uddannelser, hvad enten det drejer sig om sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige studier. På disse studier kræves der enten Kemi C eller Kemi B og på de lange videregående naturvidenskabelige uddannelser er enten Kemi A, Fysik A eller Biotek A et krav.