IMG_5191.JPG DSC02066.jpg

Internationale aktiviteter

På Skanderborg Gymnasium vil vi gerne give vores elever både indblik og udsyn. Det gør vi blandt andet ved en række internationale aktiviteter - i de enkelte fag såvel som udenfor den daglige undervisning. Overordnet er målet med det internationale arbejde at styrke elevernes kendskab til globale forhold og at opleve kulturmøder på egen krop.  Det er en vigtig del af den moderne almene dannelse at kunne begå sig i en globaliseret verden.

Vi arbejder internationalt på en række punkter:

 • International klasse
 • Skolens velgørenhedsprojekt Leg i Bolivia
 • Studieture for alle i 2g
 • Sprogrejser med spansk, tysk eller fransk
 • Klasseudveksling med partnerskoler rundt i verden
 • Foredrag og andre aktiviteter med globale forhold på dagsordenen
Hvert år modtager Skanderborg Gymnasium 6-7 udvekslingsstuderende, der kommer fra hele verden!

Desuden modtager Skanderborg Gymnasium hvert år et antal udvekslingsstudenter, der kommer fra hele verden, f.eks. fra Malaysia, Italien, Australien, USA og Brasilien.  Vores udvekslingsstudenter går typisk i en 2g-klasse, hvor de deltager så vidt muligt i undervisningen. Det er som regel en stor gevinst for en klasse at have en udvekslingsstudent, da det giver et andet perspektiv på både undervisningen og klassens sociale liv. Læs mere om Skanderborg Gymnasiums internationale aktiviteter her.

 • Beretning fra 2d

  2.d fra Skanderborg Gymnasiums har i forlængelse af deres studietur til det mægtige Indien lavet en hjemmeside. Turen går til staten Uttar Pradesh, som er kendt for Indiens hovedstad New Delhi. DPS (Dehli Public School) Noida var så venlige at tage imod os med fantastisk gæstfrihed. I dagene i New Delhi boede vi hver især hos en indisk udvekslingselev og deres familie. Sammen har vi besøgt fantastiske seværdigheder og oplevet en helt anderledes kultur. Efter fem dage i New Delhi rejste vi og de indiske elever videre til Agra og Jaipur for at se mere af Nordindiens skønhed. Turen har været en oplevelse for livet som vi vil huske for evigt.

 • Partnerskab med Indien

 • International klasse

  Skolen opretter hvert år en international klasse med studieretningen Engelsk A  og Samfundsfag A. Denne klasse har et særligt fokus på globale og internationale problemstillinger. Centralt i klassens fokus står studieturen i 2g, der går til vores partnerskole i Delhi, Indien, hvor eleverne indkvarteres privat.  I mødet med de indiske elever kommer eleverne ind under huden på indisk kultur og samfund. De oplever både ligheder og forskelle mellem dem selv og andre unge i en helt anden del af verden. Senere i 2g er klassen værter, når de indiske elever besøger Danmark. Du kan læse mere om international klasse her.

  Her kan du læse mere om vores internationale klasse.

 • Studieture

  Hvad er vores formål med en studietur?

  En studietur har både et fagligt, et socialt og et almendannede sigte. Det faglige sigte indfries ved det faglige program, primært lavet af rejselærerne, samt faglig forberedelse og toning i klassens fag før, og evt. efter, studieturen. En studietur bidrager desuden til klassens sociale integritet ved at ryste eleverne sammen på nye måder i et fremmedartet miljø og skabe gode, sjove og anderledes oplevelser for alle. Udenfor klasseværelset får rejselærerne et andet blik på eleverne, hvilket kan gavne i det sociale samspil mellem lærere og elever efter studieturen.  Sidst, men ikke mindst er en studietur almendannende ved at bidrage til elevernes udsyn og viden om et andet land og en anden kultur. I mødet med et andet lands kultur får eleverne ikke blot kendskab til det pågældende lands traditioner og skikke, men reflekterer også over egne værdier. Hermed åbnes deres forståelse for mangfoldighed, demokratisk tænkning og globale perspektiver. Flere af skolens studieture går til lande, hvor vi har partnerskabsaftaler. Her besøger og overnatter eleverne et par dage hos partnerskolens elever, og derefter har de nogle dage på hotel, f.eks. i en nærliggende storby, hvor studieturen fortsætter.