DSC_0531.JPG DSC_0532.JPG

Pedelkontoret

Pedelfunktionen på vores gymnasium varetages af Kim Sole Christensen - ledende pedel, Hans Teglgaard, Anne Philkjær Hjortshøj, Sabha Singh og Dorte Asmussen.
Pedellerne er dagligt ansvarlige for skolens bygningsvedligeholdelse. Det vil sige, at de varetager den daglige åbning og lukning af skolen. De udfører endvidere daglig gennemgang af undervisningslokaler og fællesarealer samt småreparationer på inventar m.v.


Pedellerne har den daglige kontakt til skolens rengøringsselskab, leverandører og håndværkere.

Pedellerne er ligeledes dagligt ansvarlige for skolens udendørsarealer, herunder renhold og vedligeholdelse af de grønne områder. I vinterhalvåret foretages snerydning efter behov.

Endelig varetager pedellerne praktiske gøremål ved udlån af lokaler til skolerelaterede arrangementer både i og udenfor skoletid. Arrangementerne kan eksempelvis være morgensamlinger, teaterforestillinger, foredrag og fester.

IMG_2084.JPG

Kim Sole 20781150

IMG_2080.JPG

Hans Teglgaard 51520330

IMG_1804.JPG

Anne Hjortshøj 23268177

IMG_2072.JPG

Sabha Singh

IMG_2067.JPG

Dorte Asmussen