DSC_0531.JPG DSC_0532.JPG

Pedelkontoret

Pedelfunktionen på Skanderborg Gymnasium varetages af Kim Sole Christensen, ledende pedel, Hans Teglgaard, Anne Philkjær Hjortshøj, Nick Sønderskov Johannesen, Sabha Singh og Dorte Asmussen, pedelmedhjælpere.
Pedellerne er dagligt ansvarlige for skolens bygningsvedligeholdelse. Det vil sige, at de varetager den daglige åbning og lukning af skolen. De udfører endvidere daglig gennemgang af undervisningslokaler og fællesarealer samt småreparationer på inventar m.v.


Pedellerne har den daglige kontakt til skolens rengøringsselskab, leverandører og håndværkere.

Pedellerne er ligeledes dagligt ansvarlige for skolens udendørsarealer, herunder renhold og vedligeholdelse af de grønne områder. I vinterhalvåret foretages snerydning efter behov.

Endelig varetager pedellerne praktiske gøremål ved udlån af lokaler til skolerelaterede arrangementer både i og udenfor skoletid. Arrangementerne kan eksempelvis være morgensamlinger, teaterforestillinger, foredrag og fester.

KS.jpg

Kim Sole 20781150

Hans Teglgaard.JPG

Hans Teglgaard 51520330

2.jpg

Anne Hjortshøj 23268177

Sabha.jpg

Sabha Singh

Nick Sønderskov Johannesen.jpg

Nick Johannesen

1.jpg

Dorte Asmussen