DSC_0531.JPG DSC_0532.JPG

Pedelkontoret

Pedelfunktionen på vores gymnasium varetages af Kim Sole Christensen - ledende pedel, Peter Bernsen, Anne Philkjær Hjortshøj, Bente Norsker, Dorte Asmussen og Jan Hougaard.

Pedellerne er dagligt ansvarlige for skolens bygningsvedligeholdelse. Det vil sige, at de varetager den daglige åbning og lukning af skolen. De udfører endvidere daglig gennemgang af undervisningslokaler og fællesarealer samt småreparationer på inventar m.v.


Pedellerne har den daglige kontakt til skolens rengøringsselskab, leverandører og håndværkere.

Pedellerne er ligeledes dagligt ansvarlige for skolens udendørsarealer, herunder renhold og vedligeholdelse af de grønne områder. I vinterhalvåret foretages snerydning efter behov.

Endelig varetager pedellerne praktiske gøremål ved udlån af lokaler til skolerelaterede arrangementer både i og udenfor skoletid. Arrangementerne kan eksempelvis være morgensamlinger, teaterforestillinger, foredrag og fester.

Pedelgruppen kan kontaktes via Kim Sole på telefon 20781150 eller mail ks@skanderborg-gym.dk.

IMG_2084.JPG

Kim Sole

PB.jpg

Peter Bernsen

IMG_1804.JPG

Anne Hjortshøj

IMG_2067.JPG

Dorte Asmussen

BN.jpg

Bente Norsker

Tomt profil mand.png

Jan Hougaard