Vindmølle.jpg Eclipse.jpg

Fysik

Hvad er fysik?
Se på verden omkring dig: Forstår du, hvordan grundstofferne dannes i stjernerne eller hvorfor solen går op og ned, ved du hvordan et kraftvarmeværk fungerer eller om det er mest fornuftigt med vindmøller eller solceller? 

For at forklare og forstå disse processer og fænomener er der brug for fysik, som er er menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer på fænomener og processer i natur og teknik. 

I fysik lærer man altså, hvordan fysisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker og samfund, men også at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke Jorden og verdenshistorien. Fysik spiller derfor en afgørende rolle for din hverdag og for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling.

For at forklare og forstå processer og fænomener er der brug for fysik.

Fysik er et naturvidenskabeligt fag med et væsentligt indslag af eksperimentelt arbejde idet 20-25% af undervisningstiden bruges i laboratoriet. 

Eksempler på emner i fysikundervisningen kunne være:
Musik og lyd, Månelandinger - fup eller fakta? Det elektriske samfund, energiforsyning og et bæredygtigt samfund, krop og energi, drivhuseffekten.

Hvilket niveau udbydes faget ?
Du kan få fysik på alle gymnasiets tre niveauer, A, B og C afhængig af, hvilken studieretning og hvilke valgfag du vælger.

Det er obligatorisk at alle elever har Fysik C.

Fysik er et adgangsgivende fag til videregående uddannelser, hvad enten det drejer sig om sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige studier. På disse studier kræves der enten Fysik C eller Fysik B og på de lange videregående naturvidenskabelig uddannelser er enten Fysik A, Kemi A eller Biotek A et krav.