Science i Forum 3.jpg MasterClass1.jpg

Talentudvikling

På Skanderborg Gymnasium har vi en vision om at samtlige fagområder er involveret i talentplejen af vores elever. Det gør vi bl.a. ved at udfordre vores 1.g’ere til at ansøge om en plads på Akademiet for Talentfulde Unge i Region Midt, mens vores 3.g’ere får mulighed for at ansøge om at komme på en af vores MasterClass-tilbud.

På Skanderborg Gymnasium kan man tage DELF-sprogdiplom i fransk. DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, og den afholdes i 125 lande verden over. Diplomet er anerkendt på franske og frankofone uddannelsesinstitutioner og kan hjælpe dig til lettere at få job i Frankrig eller øvrige frankofone lande. Læs mere om DELF-sprogdiplom nedenfor. 

Vi giver også vores elever mulighed for at deltage i diverse regionale, nationale og internationale konkurrencer, som fx Unge Forskere.

På Skanderborg Gymnasium arbejder vi også på at synliggøre og pleje de talenter, som ligger uden for de enkelte fag, og vi udfordrer derfor gerne elevernes organisatoriske, formidlingsmæssige og sociale talenter. Vores elever deltager således i diverse konkurrencer som fx i Leadershipkonferencer og DM i Cyberhack. 

 

 • DELF-sprogdiplom i fransk

  Hvad indgår i en DELF-eksamen?

  På Skanderborg Gymnasium kan man tage DELF-sprogdiplom i fransk. DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, og den afholdes i 125 lande verden over. Diplomet er anerkendt på franske og frankofone uddannelsesinstitutioner og kan hjælpe dig til lettere at få job i Frankrig eller øvrige frankofone lande.

  Beviset udstedes af det franske undervisningsministerium og er gyldigt resten af livet. Gymnasiet betaler størstedelen af udgifterne til certifikaterne.

  Hvad går DELF ud på? Hvorfor er DELF en god investering?

  DELF-undervisningen handler om at kunne klare sig på fransk i forskellige hverdagssituationer. Den forberedende undervisning til DELF-prøverne er derfor et godt supplement til den daglige franskundervisning, da det vil gøre dig mere klar til den afsluttende studentereksamen.

  På Skanderborg Gymnasium udbydes der som udgangspunkt sprogprøve i niveau A2, men de ansvarlige vil fra år til år vurdere, om der skal tilbydes mere end et niveau.

  Du kan læse lidt mere om DELF her: https://www.institutfrancais.dk/if-news/presentation-delf-scolaire

  Hvornår ligger DELF-undervisningen og eksamen og hvem kan søge?

  Skolen tilbyder i skoleåret 2019-2020 motiverede elever forberedende undervisning i fransk med henblik på at tage DELF-eksamen. DELF- undervisningen forventes at ligge fra januar frem til eksamen i april.

  Hvad indgår i en DELF-eksamen?

  DELF tester meget konkrete sproglige kompetencer. Prøven har en fast struktur og består både af en skriftlig og mundtlig del. Til prøven skal du vise basisfærdigheder: at du kan forstå fransk, kan skrive fransk samt kommunikere på mundtlig fransk.

  Hvem kan deltage:

  Målgruppen er som udgangspunk elever i 2g og 3g eller elever med tilsvarende franskkundskaber. Der er et vist antal pladser, men de elever der skal til afsluttende eksamen prioriteres det pågældende år prioriteres.

  For at kunne komme med på DELF-holdet, så skal du udfylde ansøgningsblanket, så skolen har en skriftlig bindende tilmelding.

  Kontaktpersoner: Elise Balmisse Thomsen og Irene Ibsen Lee