DSC_0524.JPG DSC_0523.JPG

Ledelsen

Rektor Jakob Thulesen Dahl er skolens administrative og pædagogiske leder og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.
Rektor træffes på sit kontor i skoletiden. Vicerektor Jesper Schou-Jørgensen og uddannelseslederne Jakob Peter Thomsen og Maria Strand udgør sammen med rektor skolens ledelse og varetager desuden en række administrative opgaver som fx daglige skemaændringer, skemaplanlægning, økonomi, planlægning af prøver og eksaminer m.m.

Klik nedenfor for at se den enkelte leders opgaveportefølje samt kontakt oplysninger.