480_Kugle.jpeg Efterårssøjle.jpg

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21 43 97 58
E-mail: jd@skanderborg-gym.dk

 • Opgaveportefølje

  Hovedområde

  Strategi og målsætningsansvarlig

  Retningslinjer

  Fastholdelsespolitik - herunder i samarbejde med vejlederne i huset løbende udvikling af fastholdelsestiltag

  Ansættelser

   

  Pædagogisk ledelse

  Ledelsesrepræsentant i sparring med en række klasseteam fordelt på årgangene

  Nærmeste leder for ca. 20 lærere

   

  Udvalg

  Bestyrelse 

  Ledelsesteam

  Samarbejdsudvalg

  Skoleudvalg

  Møder med teamformænd

  Elevråd