IMG_2440.JPG IMG_2481.JPG

Studievejledningen

Vores primære opgave er at sørge for gennemførelsesvejledningen. Det betyder at følge jer i de tre år, I går på gymnasiet. Vores ansvarsområder er:

 • En individuel pligtig indslusningssamtale med alle 1g’ere efter efterårsferien. Vi taler bl.a. om, hvordan det har været at starte i gymnasiet, hvordan I har det, er der nogle fag, der er svære at følge med i. Desuden vil samtalen dreje sig om det endelige valg af studieretning og valg af mulige valgfag.
 • Vi har personlige samtaler med elever, som har sociale, psykiske eller familiære problemer, og dette område prioriterer vi meget højt. Hvis man skal kunne lære noget og være glad for at gå i skole, så skal der være et godt arbejdsklima.
Vi har tavshedspligt, så alt kan siges i fortrolighed. Vi er en slags advokat for eleven og kan gå ind og formidle mellem lærer og elev, hvis der er opstået problemer.
 • Efter klasserådsmøder kan det være, at elever indkaldes til en individuel samtale med studievejlederen, hvis klassens team skønner, at der kan være problemer.
 • Vi har ligeledes efter, hvert skoleår mulighed for at tage en samtale med elever, som vi ikke skønner kan gennemføre uddannelsen. Her inddrages rektor også.
 • Vi følger nøje mindst en gang om måneden de enkelte elevers forsømmelser, for så tidligt som muligt igennem en personlig samtale at opfange de mulige bagvedliggende årsager til fraværet. Det er vigtigt at tage problemerne i opløbet, således at fraværet ikke får lov til at udvikle sig og derved forringer elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.

Her kan du læse om skolens støtte og fastholdelsesstrategi 2019

Her kan du løse om skolens indsats for sikring af elevernes gennemførelse

Ønsker du at søge om optagelse på vores gymnasium?

 • Uddannelsesparathed og støtteforanstaltninger

 • Optagelse på uddannelser efter gymnasiet

  ug.dk (her kan du se hvilke videregående uddannelser du kan søge optagelse på med din studieretning)

  Beregning af karaktergennemsnit (excel-fil der downloades)

 • Gymnasial supplering

  Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse. 

  GS-fag udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

  Du kan starte på et GS-fag forår, sommer eller efterår.

  Du kan læse mere om gymnasial supplering her.

  Du er altid velkommen i studievejledningen, hvis du vil vide mere. 

IMG_2023.JPG

Morten - tlf. 51265713

IMG_1788.JPG

Klaus - tlf. 23253085

IMG_1848.JPG

Marie - tlf. 23268176