Erhvervsøkon.jpg (1) Erhversøkon4.jpg

Erhvervsøkonomi

Hvad er Erhvervsøkonomi?
”Hvad kan vi tjene penge på?”

Det er det helt centrale spørgsmål i faget erhvervsøkonomi. Det er det, vi tager udgangspunkt i, og på denne måde adskiller faget sig fra alle andre fag på gymnasiet.

Faget handler om de problemstillinger og udfordringer, enhver erhvervsvirksomhed står i til daglig - om det er en lille café eller det er Carlsberg.

"Hvordan skal vi markedsføre vores produkt?"
"Hvem er målgrupperne for produktet?"
"Hvem er konkurrenterne, og hvordan agerer de?"
"Hvordan tegner fremtiden på markedet?"
"Hvordan kan vi udvikle produktet?"
"Har vi styr på økonomien, på omkostningerne og på finansieringen?" 
"Har vi styr på ledelse og organisation?"

Faget handler om de problemstillinger og udfordringer, enhver erhvervsvirksomhed står i til daglig.

Alle disse aspekter arbejder vi med både teoretisk og helt konkret ved at tage fat i forskellige cases fra den virkelige verden. Det bliver blandt andet til mindre projekter om fx markedsføring og strategi.

Som et særligt forløb har vi et iværksætterprojekt, hvor eleverne i grupper arbejder med deres egen forretningsidé og etablerer en forretningsplan for en selvstændig virksomhed.

Hvilket niveau udbydes faget på?

Faget udbydes valgfag på C-niveau.