nietzsche.jpg images.jpg

Filosofi

Hvad er Filosofi?
Filosofi er det fag, der ligger til grund for alle videnskaberne, både naturvidenskab og de videnskaber, der beskæftiger sig med mennesker og samfund. Alle fag søger svar og sandheder indenfor deres områder. Filosofien stiller oftest nye spørgsmål og spørger ind til grundlaget for mange at de ting, vi alle normalt tager for givet.

Filosofien stiller oftest nye spørgsmål til det, vi normalt tager for givet….

Fx spørger vi:

Hvad kan jeg egentlig vide? 
Her drejer det sig om erkendelsesfilosofi, hvor vi undersøger begreber som fornuftfølelsererfaringsandhedvidendrøm og virkelighed. 

Hvad bør jeg gøre? 
Vi diskuterer etik og moral med udgangspunkt i forskellige dilemmaer. Skal det fx være tilladt at bruge doping? Er kloning ok? Er jeg altid selv ansvarlig for mine handlinger? 

Menneske, hvem er du? 
Vi undersøger, hvad det egentlig vil sige at være menneske og at eksistere. Er der en mening med tilværelsen, eller er den i bund og grund absurd? Vi kigger Sartre, Kierkegaard og Nietzsche over skuldrene og diskuterer deres syn på menneskelivet.

Hvilket niveau udbydes faget på?
C-niveau