480_Kugle.jpeg Efterårssøjle.jpg

Opgaveportefølje

Tlf.: 51 94 23 95

E-mail: th@skanderborg-gym.dk

 • Opgaveportefølje

  Hovedområde

  Eksamen og kvalitetssikring; herunder

  • Ansvar for planlægning og gennemførelse af alle prøver og eksamenshændelser på skolen.
  • Ansvar for den overordnede planlægning af det treårige forløb. 
  • Udbud af studieretninger og valgfag. 
  • Ansvarlig i forhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed m.m. 

  Arrangementer og kommunikation; herunder

  • I samarbejde med ST varetages planlægning og gennemførelse af alle arrangementer på skolen hvortil skolen inviterer, herunder forårsfest og åbent hus, studieretningsklasseaften mm.
  • Bookning af lokaler til eksterne. 
  • I samarbejde med SJ og ST vedligehold af SG-lærer og elevvejledninger

  Elevaktiviteter; herunder

  • Løbende udvikling og planlægning og gennemførelse af elevaktiviteter udenfor den egentlige undervisning (fællestimearrangementer, lektiecafé, frivillig undervisning, fester, fredagscafé m.m

  IT-udvikling

  Kalender og ajourføring af Lectio

  Pædagogisk ledelse

  Ledelsesrepræsentant i sparring med en række klasseteam fordelt på årgangene

  Nærmeste leder for ca. 20 lærere

  Udvalg

  Skoleudvalg

  Møder med teamformænd 

  IT-udvalg

  Forårsfestudvalg (Ansvar for dagsorden)