IMG_6700.JPG IMG_6695.JPG

Skrive/læsevejledningen

Vi har to uddanne­de læsevejledere, som tilbyder hjælp til elever, der har læse- og/eller skrivevan­skeligheder.
Læsevejlederne arbejder sammen med de enkelte klassers ­lærere og studievejledere med henblik på at hjælpe eleverne bedst muligt.

Skrivevejledningen har delt deres opgaver ud på læsevejledning og skriveværksted.
Du kan læse mere om disse nedenfor.

Vi hjælper jer med at forstå opgaveformuleringen, strukturere og skrive opgaven.
 • Læse/skrivevejledning

  I grundforløbet i 1.g gennemfører læsevejlederne en screening (en test) af alle nye elever med henblik på at afdæk­ke evt. læse- og/eller skrivevanskelighe­der.

  Herefter indkaldes de elever, der måtte have brug for det, til en videre afdækning af vanskelighederne og en råd­givende samtale hos læsevejlederen.
  Her aftales, hvordan der kan arbejdes med at afhjælpe problemerne. Der kan fx væ­re tale om individuelle støttetimer og in­struktion i anvendelse af it-hjælpemidler.

  Den individuelle støtte tilrettelægges efter elevens behov og ønsker, og træningen foregår som regel i de lektier eller skriftlige afleveringer, eleven i forvejen skal arbejde med. Der kan fx være tale om konkrete øvelser i at læse dagens historielektie, så stoffet kan forstås og huskes. Eller måske drejer det sig om at lave disposition til en dansk stil eller om at læse korrektur og rette sproglige fejl i et ud­kast til en engelsk stil.
  Nogle elever modtager vejledning i få timer, andre i hele gymnasietiden og en hel del kommer, hver gang de har en stil eller en større skriftlig opgave for.

  Dispensation ved studentereksamen
  Ordblinde og elever med andre dokumen­terede handicap kan søge om dispensation fra de fastsatte eksamensbestemmelser.
   De ændringer, man kan søge om, er som oftest
   - forlænget eksamenstid
   - særlige hjælpemidler, fx kompenserende software som cd-ord.  
   - eksamensspørgsmål som digital tekst, der kan læses op med talesyntese.
   - eksamenstekst som lydfil.
   - forstørret tekst

 • Skriveværksted

  Som noget helt specielt tilbyder vi et skriveværksted.
  Skriveværkstedet er for alle, der har brug for hjælp til skriftlige afleveringer og opgaver.
  Du kan få hjælp til at forstå opgaveformuleringen, strukturere og skrive din opgave.

  Skriveværkstedet er samtidig obligatorisk for de elever, der mangler at aflevere flere opgaver.

  Skriveværkstedet er åbent hver onsdag i ulige uger kl. 14:05-16:30.

   

IMG_2161.JPG

Irene Lee Ibsen

IMG_2069.JPG

Lise Finderup