480_Kugle.jpeg Efterårssøjle.jpg

Kontaktoplysninger

Tlf. 61 66 73 68

E-mail: sj@skanderborg-gym.dk

 • Opgaveportefølje

  Hovedområde

  Struktur, Hold og OpgaveFordeling; herunder

  • Ansvar for fordeling af arbejdsopgaver til lærerne
  • Ansvar for undervisningsskema og den overordnede planlægning af det treårige forløb
  • Ansvar for udbud af studieretninger og valgfag

  Ansættelser

  Elevoptag og Holdopretning

  Kompetenceudvikling og evaluering; herunder

  • Pædagogikum i samarbejde med kursusleder
  • Overordnet ansvar for MUS
  • Pædagogiske dage o.lign personalearrangementer
  • Trivselsundersøgelser MTU og ETU

  Talentudvikling

  Internationalt arbejde

  Stairway

   

  Pædagogisk ledelse

  Ledelsesrepræsentant i sparring med en række klasseteam fordelt på årgangene

  Nærmeste leder for ca. 20 lærere

   

  Udvalg

  Skoleudvalg (Ansvar for dagsorden)

  Pædagogisk udvalg (Ansvar for dagsorden)

  Ledelsesteam (Ansvarlig for dagsorden)

  Bestyrelse