china-healthusa.jpg virus.jpg

Coronavirus Retningslinjer

Brev til alle forældre fra Børne- og undervisningsministeriet 22. september 2020

Kære forældre

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe smitten. 

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og ungdomsuddannelsesområde.

Hvad kan du gøre?

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver mening at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge.

Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget. 

For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen.

På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Sådan gør vi – CoVid19 

Hensyn og hygiejne:

  • Vis hensyn og hold afstand - især når du ikke kun er sammen med dine egne klassekammerater – fx i pauserne, i mellemtimer eller ved morgensamling.

  •  Husk at spritte hænder eller vaske hænder jævnligt – der er sprit i alle lokaler og på opholdsarealet – brug det hver gang du flytter lokale eller før og efter pauserne.

  • Hold dine ting for dig selv og undlad at dele computer eller telefon med andre.

 

Ved symptomer på sygdom generelt:

  • Hvis du har symptomer på sygdom eller feber skal du blive hjemme. Du skal blive hjemme indtil du er symptomfri.
  • Hvis du er i tvivl om det kan være corona bør du kontakte din læge med henblik på at blive testet.

 

Hvis du har haft tæt fysisk kontakt med en der er smittet med corona-virus:

  • Hvis du får at vide, at en person som du har haft tæt fysisk kontakt med, bor sammen med eller fx har siddet samme med i en bil, i mere end 15 minutter, er testet positiv for corona, så skal du kontakte din læge med henblik på at du skal testes.
  • Du skal blive hjemme indtil du har fået en negativ test for corona eller til der er gået 7 dage siden du var i kontakt med den smittede og uden at du har fået symptomer.

 

Hvis du er testet positiv for corona

  • Du skal blive hjemme og du skal straks kontakte rektor (via mobiltelefon 2143 9758) hvis du får beskeden om en positiv test (skriv en sms og husk at angive navn og klasse så vil rektor kontakte dig)

UANSET hvad så skal du altid kontakte rektor (tlf.: 2143 9758) hvis du testes positiv for corona !!

 

Hvis du har en mistanke om, at du har corona

For at minimere smitterisiko skal vi alle sammen være noget mere omhyggelige og forsigtige, end vi plejer at være. Derfor skal man blive hjemme, hvis man har symptomer på corona (tør hoste, feber, ømme muskler og led som ved influenza), og man skal også blive hjemme, hvis man har været tæt sammen med en, der er testet positiv for corona. I begge tilfælde skal man kontakte sin læge og bestille en coronatest. Når man har en negativ coronatest eller ikke har haft symptomer i 48 timer, kan man komme i skole igen.

Ofte er symptomerne dog ikke værre, end at man godt kan lave noget skolearbejde hjemmefra. Selvom det ikke er så godt som at være med fysisk i klassen, så kan man godt følge så meget med, fx via computer, at det giver mening. Sådanne situationer skal naturligvis ikke have negative konsekvenser i forhold til fravær.

Vi håndterer den situation på følgende måde:

1. Du skal blive hjemme hvis du har symptomer eller mistanke om corona, fordi du har været tæt sammen med en, der er testet positiv (du skal IKKE blive hjemme hvis du er tredje led, altså hvis du har været tæt sammen med en person, der har været samme med en, der er testet positiv).

2. Du SKAL ringe til skolens kontor inden kl. 0800 (tlf.: 8652 2333) og melde, at du ikke kommer på grund af begrundet mistanke om corona.

3. Du skal tage kontakt til en kammerat i din klasse med henblik på, at du, hvis muligt, kan lytte med via Teams og evt. deltage virtuelt i dele af arbejdet på klassen. Du skal sørge for, at klassen ved, at du er med virtuelt.

4. Din lærer fører dig fraværende fra timen, og du skriver derefter i notefeltet, at du har været fraværende på grund af mistanke om corona (skriv ”mistanke om corona” og ikke bare Corona, da vi så kan komme i tvivl om du faktisk har corona ).

5. Det fravær du får i denne forbindelse, tæller på ingen måde med i forhold til forsømmelse, men det er vigtigt, at du ved hvilke lektioner, som du ikke har deltaget fuldt ud i. Dermed ved du hvilke dele af det faglige stof, som du måske skal have en særlig opmærksomhed på.

6. Hvis det skulle vise sig, at der er fagligt stof fra de pågældende lektioner, som du ikke selv kan få styr på, kan du tale med din studievejleder med henblik på ekstraundervisning.