china-healthusa.jpg virus.jpg

Coronavirus - forholdsregler på vores gymnasium

Opdatering onsdag den 27. maj

Alle vores 1.g og 2.g elever er tilbage til almindelig undervisning i denne uge. I den kommende tid vil der blive afholdt årsprøver med fysisk fremmøde.

Vedr. Studietur for kommende 2.g elever.
Som planlagt skal I indbetale 2. rate til studieturen d. 01.06.2020.

Hvis vi skulle aflyse turen pga. CoVid-19 vil I få pengene retur.
Vi tager stilling til det i august måned og sender en udmelding i jeres e-Boks.

 

Opdatering torsdag den 7. maj kl. 14.00

Vi afventer regeringens udmelding om fase 2 af genåbningen. Vi håber også at vores 1.g- og 2.g-elever får lov at starte på skolen igen. Hvis udmeldingen bliver, at også 1.g og 2.g må starte igen under skærpede omstændigheder, vil der pågå et arbejde med at gøre skolen klar til det. Derfor vil undervisningen for 1.g og 2.g fra mandag den 11. maj fortsat foregå virtuelt, indtil vi forhåbentlig kan påbegynde undervisningen fysisk igen.

 

3.g skal fortsat møde fysisk på skolen. Alle vores 3.g elever bliver færdig med deres sidste eksamen i studieretningsprojektet (SRP) den 4. juni. Karaktererne for 3.g’ernes to skriftlige eksamener modtager vi den 17. juni. Vi planlægger i stedet en huebegivenhed den 22., 23. og/eller 24. juni, hvor studenterne får deres hue på. Vi ved endnu ikke om familie må deltage - det afhænger af regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding.

 

Ud over huebegivenheden arbejder vi på at holde dimission den 26. juni. Her afventer vi ligeledes en udmelding om forsamlingsregler og lignende, før vi kan planlægge og informere om, hvordan dimissionen vil kunne blive.

 

Opdatering onsdag den 15. april kl. 14.00

Retningslinjer og særlige forholdsregler

Følgende er en beskrivelse af retningslinjer og særlige forholdsregler for samvær og skolegang på Skanderborg Gymnasium i perioden med delvis nedlukning på grund af SARS-CoVid19-epidemien (Corona). Som udgangspunkt følger vi sundhedsstyrelsen og regeringens retningslinjer og vejledninger. Skulle disse ændres, så vil disse retningslinjer også blive justeret.

Alle på Skanderborg Gymnasium skal overholde disse gældende retningslinjer og særlige forholdsregler.

Som meddelt af regeringen den 6. april 2020 genåbnes skolen delvis med fysisk undervisning af 3.g mens 1.g og 2.g fortsat skal blive hjemme og undervises virtuelt. Dvs. 1g og 2g elever må fortsat ikke komme på skolen og undervises derfor virtuelt via computer efter lærernes anvisninger. Lectio-skemaet gælder. 3g elever skal møde til undervisning på skolen fra torsdag 16. april kl. 08:05. Lectio-skemaet gælder. Alle skal holde særligt øje med beskeder i Lectio i denne tid, da intet er som det plejer.

Instruks for hygiejne

Sundhedsstyrelsens fem råd er vi ved at være vant til, og de skal fortsat respekteres.

(1) vask din hænder tit eller brug håndsprit

(2) host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder

(3) undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt

(4) vær opmærksom på rengøring

(5) hold afstand - specielt hvis man sidder sammen i mere end 15 minutter

Det er vigtigt at holde en god håndhygiejne. Alle skal se denne video for, hvordan du vasker hænderne korrekt.

Alle skal derfor, som det første de gør, når de møder på skolen, vaske hænder grundigt med vand og sæbe. Alle skal vaske hænder før og efter frokost. Se plan for hvor du skal vaske hænder i skemaet side 3.

Se i øvrigt sundhedsstyrelsens vejledninger angående håndvask, holde afstand og rengøring.

Instruks for elevernes adfærd

Undervisningen

Undervisningen for 3.g foregår i faste stamlokaler med to lokaler pr. klasse. Hver enkelt elev har sit eget bord med minimum to meters afstand til medstuderende. Alle skal respektere denne afstand i undervisningssituationen. Der er navneskilt på bordene. Som elev skal du holde afstand og blive ved eget bord. Det er meget vigtigt at alle ens ting, computer, bøger, taske mm. kun er på og ved dette bord. Hvis man sørger for at holde ens ting for sig selv og lader andres ting ligge, så minimeres en evt. smittespredning imellem jer. Dvs. du må ikke dele materialer, computere eller lignende med andre. Efter endt skoledag skal du tage materialer, computer, navneskilt og lignende med hjem, så bordet er efterladt ryddeligt og klar til rengøring.

HUSK hovedtelefoner da en del af undervisningen fortsat vil foregå helt eller delvist virtuelt.

HUSK strømkabel/oplader til computeren, da du skal bruge den hele dagen. Sørg for at din computer er helt ladt op før du møder.

Undervisningen bliver ikke som den plejer, og lærerne får en helt særlig opgave med at undervise i to lokaler samtidigt. Alle skal derfor hjælpe med til, at det kan lade sig gøre på en god måde.

Dørene til undervisningslokalerne SKAL stå åbne, så vi reducerer anvendelse af dørhåndtag mest muligt. Håndsprit forefindes i klasselokalerne og skal anvendes efter behov – men heller ikke unødvendigt. Egne materialer skal ikke sprittes af med mindre andre har haft fingre i dem.

I jeres færden på gymnasiet skal I for så vidt muligt overholde sundhedsstyrelsen anbefalinger. Det betyder at I skal undgå at samles i grupper på flere end 10 personer, og for så vidt muligt opholde jer i jeres stamklasselokaler eller udenfor, hvis vejret tillader det. I må ikke opholde jer i fællesområdet.

NB: Al undervisning i idræt foregår udenfor og vil bestå af ikke-kontaktorienterede discipliner. Du skal være særligt opmærksom på vejret samt hvilken disciplin I skal lave i idræt i forhold til at medbringe det rigtige tøj og fodtøj.

Frokost og kantine

Frokost skal du spise! Enten har du madpakke med eller også vil du gerne købe i kantinen. Kantinen holder åbent, men serverer kun portionsanrettet mad som fx sandwich. Det betyder, at salatbaren er lukket. Der vil ikke være så stort et udvalg af mad, som du er vant til, da vi ikke er så mange på skolen i den kommende tid.

Nedenfor finder du en plan for, hvornår du og din klasse kan handle i kantinen. Nogle klasser skal købe frokosten allerede kl. 10.40, men kan selvfølgelig vente med at spise frokosten til spisepausen. I skal overholde kravene om afstand på minimum to meter.

Du må enten spise din frokost udenfor i parken (hvis vejret er godt), eller du må spise din mad ved dit bord i klassen. Husk afstand på to meter til andre og husk at rydde op efter dig. Vi sørger for ekstra store affaldsbeholdere i klasselokalerne.

Husk at vaske dine hænder før og efter frokost.

Vand og vandflasker

Du kan tage vand med hjemmefra eller købe det i en flaske i kantinen. Hvis du har vand med hjemmefra og anvender de fælles vandautomater til at fylde din vandflaske, skal du huske at vaske hænder efter påfyldning.

 

Opdatering torsdag den 12. marts kl. 10.00

Fælles retningslinje for lærere og elever for perioden 13-27. marts hvor Skanderborg Gymnasium lukkes ned for almindelig undervisning.

Følgende regler gælder i den periode hvor skolen er lukket men hvor undervisning og elevernes skolearbejde skal pågå i videst muligt omfang alligevel:

 1. Alle elever og lærere skal følge godt med i Lectio hvor vi vil skrive fælles meddelelser efter behov, fx hvorvidt skolen genåbnes som forventet d. 30. marts.
 2. Al undervisning gennemføres som den er planlagt i Lectio.
 3. Elever deltager hjemmefra via computer og læreren deltager hjemmefra via computer.
 4. Læreren skal i lektiefeltet i Lectio skrive hvad der skal arbejdes med og hvordan.
 5. Læreren bestemmer hvordan elevernes tilstedeværelse registreres, lektion for lektion. Det kan være deltagelse via en aflevering eller synlighed på anden måde.
 6. Alle lærer og elever skal være opmærksomme på, at undervisningen i denne særlige periode skal være så udbytterig som mulig. Timerne kommer ikke igen og det faglige arbejde i denne periode er eksamensrelevant. Dette kræver en særlig omhyggelighed og ikke mindst en særlig fleksibilitet hvis teknikken ikke virker og en ansvarlighed fra alle om at få det faglige arbejde til at give et fagligt udbytte.
 7. Hold øje med særlige retningslinjer og udmeldelser vedrørende terminsprøver og SRP.

 

Opdatering onsdag den 11. marts kl. 22.45

Kære alle elever
I morgen aflyses al normal undervisning grundet anbefalinger fra ministeriet for at begrænse smitte med Coronavirus.

Alle vil få nærmere information om den virtuelle undervisning, som vil pågå i det omfang det er muligt i perioden fra fredag den 13. marts til og med fredag den 27. marts. I perioden fra den 13. marts til og med fredag den 27. marts skal I ifølge ministeriets påbud ikke møde op på skolen.

Terminsprøver i morgen for 2a, 2c, 2d, 2e og 2z afholdes hjemmefra via Lectio, hvor I finder matematikopgaven vedhæftet i en besked kl. 09.00.

Prøven i morgen er to-delt og består af:

(1) en opgave uden hjælpemidler (kun med brug af formelsamling, papir og blyant) som varer 1,5 time
(2) en opgave med hjælpemidler (egne notater og Maple) som varer 2,5 timer

I skal scanne jeres opgave uden hjælpemidler (eller tage billeder af den med telefonen) og sende over Lectio sammen med jeres opgave med hjælpemidler. I finder link til at aflevere opgaven via forsiden i Lectio.

Oplever I problemer har I mulighed for at ringe til kontoret.

Mvh

Ledelsen

 

Opdatering Onsdag den 11. marts kl. 10.00

Der er ikke konstateret smitte blandt eleverne eller medarbejderne på Skanderborg Gymnasium.

Vi overvejer løbende tiltag til at begrænse smittespredning.

På Skanderborg Gymnasium følger vi nøje udviklingen af COVID-19, og vi henholder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 1. Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne, jf. de blå plakater, der er ophængt forskellige steder på skolen.
 2. Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (røde områder) siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder.
 3. Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts.
 4. Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.
 5. Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger. I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige infomationsside om COVID-19.