china-healthusa.jpg virus.jpg

Coronavirus - forholdsregler på vores gymnasium

Opdatering torsdag den 12. marts kl. 10.00

Fælles retningslinje for lærere og elever for perioden 13-27. marts hvor Skanderborg Gymnasium lukkes ned for almindelig undervisning.

Følgende regler gælder i den periode hvor skolen er lukket men hvor undervisning og elevernes skolearbejde skal pågå i videst muligt omfang alligevel:

 1. Alle elever og lærere skal følge godt med i Lectio hvor vi vil skrive fælles meddelelser efter behov, fx hvorvidt skolen genåbnes som forventet d. 30. marts.
 1. Al undervisning gennemføres som den er planlagt i Lectio.
 1. Elever deltager hjemmefra via computer og læreren deltager hjemmefra via computer.
 1. Læreren skal i lektiefeltet i Lectio skrive hvad der skal arbejdes med og hvordan.
 1. Læreren bestemmer hvordan elevernes tilstedeværelse registreres, lektion for lektion. Det kan være deltagelse via en aflevering eller synlighed på anden måde.
 1. Alle lærer og elever skal være opmærksomme på, at undervisningen i denne særlige periode skal være så udbytterig som mulig. Timerne kommer ikke igen og det faglige arbejde i denne periode er eksamensrelevant. Dette kræver en særlig omhyggelighed og ikke mindst en særlig fleksibilitet hvis teknikken ikke virker og en ansvarlighed fra alle om at få det faglige arbejde til at give et fagligt udbytte.
 1. Hold øje med særlige retningslinjer og udmeldelser vedrørende terminsprøver og SRP.

 

_____________________________________________________________________

Opdatering onsdag den 11. marts kl. 22.45

Kære alle elever
I morgen aflyses al normal undervisning grundet anbefalinger fra ministeriet for at begrænse smitte med Coronavirus.

Alle vil få nærmere information om den virtuelle undervisning, som vil pågå i det omfang det er muligt i perioden fra fredag den 13. marts til og med fredag den 27. marts. I perioden fra den 13. marts til og med fredag den 27. marts skal I ifølge ministeriets påbud ikke møde op på skolen.

Terminsprøver i morgen for 2a, 2c, 2d, 2e og 2z afholdes hjemmefra via Lectio, hvor I finder matematikopgaven vedhæftet i en besked kl. 09.00.

Prøven i morgen er to-delt og består af:

(1) en opgave uden hjælpemidler (kun med brug af formelsamling, papir og blyant) som varer 1,5 time
(2) en opgave med hjælpemidler (egne notater og Maple) som varer 2,5 timer

I skal scanne jeres opgave uden hjælpemidler (eller tage billeder af den med telefonen) og sende over Lectio sammen med jeres opgave med hjælpemidler. I finder link til at aflevere opgaven via forsiden i Lectio.

Oplever I problemer har I mulighed for at ringe til kontoret.

Mvh

Ledelsen

_____________________

Onsdag den 11. marts kl. 10.00

Der er ikke konstateret smitte blandt eleverne eller medarbejderne på Skanderborg Gymnasium.

Vi overvejer løbende tiltag til at begrænse smittespredning.

På Skanderborg Gymnasium følger vi nøje udviklingen af COVID-19, og vi henholder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 1. Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne, jf. de blå plakater, der er ophængt forskellige steder på skolen.
 2. Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (røde områder) siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder.
 3. Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts.
 4. Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.
 5. Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger. I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige infomationsside om COVID-19.