IMG_1724.jpeg

Vores elever om studieture og ekskursioner

Der er tradition for, at alle 2.g klasserne tager af sted på en studietur. I 2019 gik turene til Dublin, London, Edinburgh, Barcelona, Alicante og Rom. Gældende for alle turene er, at de med afsæt i den faglige undervisning kan sætte ekstra perspektiv på elevernes studentereksamen. Både det faglige niveau og det sociale sammenhold i en klasse er altid styrket efter en uge tæt sammen ude i verden.

Efter turen er sammenholdet i klassen blevet meget bedre samt forholdet til ens lærere er blevet meget mere personligt. Det var en fantastisk tur - der kan ikke sættes en finger på noget!

Ud over studieture kan du også komme på ekskursion med fagene. Vores oplevelse og fornemmelse er at det giver en anderledes og et mere realistisk billede af faget. 

 • Regler

  Alle studieture og ekskursioner har såvel et fagligt som et socialt sigte. Det handler om at se verden med faglige øjne, men det handler også om, at vi gør det sammen. Derfor er det en selvfølge, at vi alle sammen opfører os ordentligt og tager hensyn til hinanden, såvel som til de mennesker, vi besøger. Alle, der er på tur sammen med gymnasiet, repræsenterer altid skolen og skal gøre det på bedste vis. Alle skolens almindelige studie- og ordensregler gælder, og dertil knyttes nedenstående retningslinjer specifikt til ekskursioner og studierejser. 

  Rejsen.
  Der tages hensyn til andre rejsende. Lærerens eller rejselederens anvisninger skal altid følges. 

  Opholdet.
  Vi deltager aktivt og konstruktivt i programmet for turen. I den tid, der ikke er programlagt, tager vi ansvar for hinanden og følges ad i større eller mindre grupper. Ingen går alene om aftenen. Alle er på hotellet hver aften senest kl. 23:45.

  Særligt vedrørende alkohol.
  Alle flerdages ekskursioner og studierejser er alkoholfrie. Det er aldrig tilladt at indtage alkohol på ud- eller hjemturen. På overnatningsstederne, primært hoteller og lign., må der ikke indtages alkohol på værelserne, ligesom der skal tages hensyn til hotellets øvrige gæster.

  Sanktioner.
  Brud på reglerne vil resultere i sanktioner. Såfremt der sker brud på reglerne, vil sanktioner, efter gældende regler, bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Baggrunden for sanktioner er altid en skriftlig afrapportering fra lærerne til rektor.

 • Deltagerbetaling

  På vores gymnasium kan du deltage i studieture og ekskursioner med fagligt indhold både indenlands og udenlands. 

  Der er tradition for, at 2.g klasserne drager af sted på en studierejse. Mange spændende rejsemål er det blevet til - Berlin, Rom, London, Barcelona, Istanbul, Alicante, Dublin og Edinburgh for blot at nævne nogle få. Karakteristisk for turene er, at de med afsæt i den faglige undervisning kan sætte ekstra perspektiv på din studentereksamen. Både det faglige niveau og det sociale sammenhold i en klasse er altid styrket efter en uge tæt sammen ude i verden.

  Studierejsen indgår som et fagligt element i undervisningen, men er ikke mulig uden en deltagerbetaling fra dig som elev. Grænsen for denne egenbetaling har vi sat til 3.900 kr. inklusive transport, ophold og faglige arrangementer på turen. Studierejsen er frivillig. Som regel er alle dog med. Alternativt tilbyder skolen undervisning til dem, der vælger ikke at deltage i turen.

  I den internationale klasse fylder ture og rejser lidt mere end i andre klasser. Du skal her påregne en udgift på 3.000-4.000 kr. mere end i de andre klasser.

  Foruden studieturene vil der også være mulighed for at deltage i ekskursioner af kortere varighed i de enkelte fag.