Haandbold - vindere.jpg IMG_0402.jpg

Idræt

Hvad er idræt? 
Idrætsfaget er et fag på linje med alle de andre fag i gymnasiet.
I idræt får du en kropslig læring, hvor fokus ligger på et højt aktivitetsniveau, kropsbeherskelse og sammenspil. Det betyder, at du kan opleve mange forskellige discipliner, eksempelvis beachvolley, tennis, springgymnastik, håndbold, ”Vild med dans,” og kampsport.

Idræt i gymnasiet er andet end en bold og en fodboldbane! Derudover vil der indgå korte sekvenser med teori, hvor du eksempelvis arbejder med at lave en personlig træningsdagbog. 

Hvis du er særlig interesseret i idræt, er der mulighed for at vælge faget som studieretningsfag, hvor du fra dag 1 vil opleve at være sammen med andre idrætsinteresserede. Her får du faget på B-niveau, og har derfor betydeligt flere idrætslektioner hver uge.

I idræt B-undervisningen indgår også rene teorilektioner i tæt samspil med det praktiske om eksempelvis ekstremsport, fysiologi og idrætspsykologi. Der tages endvidere på idrætsfaglige ture ud af huset (eksempelvis Højskole-ophold eller testbesøg på Århus Universitet), og faget har mulighed for at indgå i studieturen og tværfaglige forløb i klassen. 

Derudover afholdes hvert år en studieretningsdag på tværs af alle årgange, hvor alle idrætsstudieretningseleverne mødes om en dag med fuld gas, eksempelvis triathlon eller adventurerace.

Hvert år afholdes der en studieretningsdag på tværs af alle årgange, hvor alle idrætsstudieretningseleverne mødes om en dag med fuld gas, eksempelvis triathlon eller adventurerace.

Hvilket niveau udbydes faget på? 
Alle elever har idræt i alle 3 år på C-niveau. Faget kan vælges som B-niveaufag i 3g. Her får du også flere idrætslektioner, rene teorilektioner i samspil med det praktiske og eventuelle ture ud af huset.

Der tilbydes frivillig idræt efter skoletid det meste af skoleåret, og hvert år afholdes idrætsdag for alle skolens elever, hvor der dystes klassevis i forskellige boldspil, teambuildingsøvelser, cheerleading og sæbekasse-løb – det obligatoriske SG-ræs!

Skanderborg Gymnasium råder over de allerbedste idrætsfaciliteter: stor hal med springgrav og stortrampolin, crossfit-sal, sandgrav til bl.a. beachvolley, dansesal og flere græsbaner. Derudover har vi også haft samarbejde med Skanderborg tennisklub og golfklub.

Se faget mål C-niveau (eksternt link)

Se fagets mål B-niveau (eksternt link)