IMG_5191.JPG DSC02066.jpg

Internationale aktiviteter

På Skanderborg Gymnasium vil vi gerne give vores elever både indblik og udsyn. Det gør vi blandt andet ved en række internationale aktiviteter - i de enkelte fag såvel som udenfor den daglige undervisning.

Skolen har oprettet en international klasse med studieretningen EngA, SamfA, MatB. Denne klasse har et særligt fokus på globale og internationale problemstillinger. Centralt i klassens fokus står studieturen, der går til vores partnerskole i Delhi, Indien, hvor eleverne indkvarteres privat. I mødet med de indiske elever kommer den danske klasse for alvor ind under huden på indisk kultur og samfund. De oplever både ligheder og forskelle mellem dem selv og andre unge i en helt anden del af verden. Senere i 2g er klassen værter, når de indiske elever besøger Danmark.

Hvert år modtager Skanderborg Gymnasium 6-7 udvekslingsstuderende, der kommer fra hele verden!

I år har vi elever fra Europa, USA, Sydamerika og Rusland. Vores udvekslingsstuderende kommer typisk ind i en 2g-klasse, hvor de deltager så vidt muligt i undervisningen. Det er som regel en stor gevinst for en klasse at have en udvekslingsstuderende, da det giver et andet perspektiv på både undervisningen og klassens sociale liv.

Udover partnerskolen i Indien er Skanderborg Gymnasium ved at oprette skolepartnerskaber i hhv. USA og Spanien med henblik på at skabe større fokus på mødet med mennesker fra det land, man besøger. Hvert år kommer alle skolens 2g-klasser på studietur.

Hvad er vores formål med en studietur?

En studietur har både et fagligt, et socialt og et almendannede sigte. Det faglige sigte indfries ved det faglige program, primært lavet af rejselærerne, samt faglig forberedelse og toning i klassens fag før, og evt. efter, studieturen. En studietur bidrager desuden til klassens sociale integritet ved at ryste eleverne sammen på nye måder i et fremmedartet miljø og skabe gode, sjove og anderledes oplevelser for alle. Udenfor klasseværelset får rejselærerne et andet blik på eleverne, hvilket kan gavne i det sociale samspil mellem lærere og elever efter studieturen.  Sidst, men ikke mindst er en studietur almendannende ved at bidrage til elevernes udsyn og viden om et andet land og en anden kultur. I mødet med et andet lands kultur får eleverne ikke blot kendskab til det pågældende lands traditioner og skikke, men reflekterer også over egne værdier. Hermed åbnes deres forståelse for mangfoldighed, demokratisk tænkning og globale perspektiver.