SU og buskort

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Alle gymnasieelever er berettiget til SU kvartalet efter, de er fyldt 18 år. Tidligste frist for at søge SU er måneden før det kvartal, du er berettiget til SU. SU søges digitalt via www.su.dk -> minSU. Læs nærmere på hjemmesiden, www.su.dk eller kig op på kontoret.

SU for udenlandske statsborgere
Er du udenlandsk statsborger, skal du opfylde nogle særlige betingelser for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere og få SU

Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Er du udenlandsk statsborger, har du dog mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed blive godkendt til SU.


Sådan søger du første gang:

Når du søger SU til en uddannelse i Danmark, skal du både søge SU i minSU og udfylde et særligt skema om ligestilling (oplysningsskema) for udenlandske statsborgere. Du får adgang til skemaet om ligestilling i minSU.

Du skal printe og udfylde skemaet og aflevere det på dit uddannelsessted senest tre uger efter, du har søgt. Det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation du skal vedlægge. Skemaet kan også fås på kontoret.

Du skal være opmærksom på, at hvis du afleverer skemaet senere end tre uger efter, du har søgt, så tæller afleveringsdatoen som ansøgningsdato.

 

Rabat til transport - Ungdomskort (Buskort)

Du er nu optaget på en ungdomsuddannelse og kan få rabat på den daglige transport mellem din bopæl og din skole – med et såkaldt Ungdomskort. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit takstområde. Ungdomskortet giver dig også ret til rabat på tværs af takstområder, og med kortet kan du købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Kortet koster 342 kr. pr. måned for unge på ungdomsuddannelse og kan søges på www.ungdomskort.dk . Gå ind på siden og følg vejledningen. Du skal søge i god tid, da du tidligst er berettiget til rabat fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet.